Formació prevenció del suïcidi

El dia 6 d’octubre passat va tenir lloc la primera sessió de la Formació per a la prevenció del suïcidi que ha posat en marxa la Taula de Salut Mental del districte de Les Corts.

Aquesta formació va dirigida a diferents professionals no sanitaris que treballen amb recursos comunitaris i d’atenció a la població general i té com a finalitat millorar el coneixement, la detecció i l’orientació d’aquesta problemàtica en aquests entorns.

En aquesta primera sessió va participar el Dr. Giulio Sparacino, psiquiatre del CSMiA de les Corts, de l’Associació Centre d’Higiene Mental les Corts del Grup CHM Salut Mental, que va presentar les dades dels darrers anys corresponents als pacients que havien consultat i havien estat atesos al centre dins del Codi Risc Suïcidi (CRS).

El CRS és un programa impulsat des del CatSalut que permet millorar el registre i l’atenció dels pacients amb elevat risc suïcida prioritzant la seva atenció a la xarxa sanitària.

Les dades aportades revelen un increment en els darrers anys dels pacients atesos amb conducta i ideació suïcida, especialment en població jove, fet que confirma la necessitat d’insistir en mesures sanitàries i socials dirigides a la prevenció de la conducta suïcida.

2023-11-01T15:14:30+00:00