Grup d’autocompassió al Centre de Salut Mental d’Adults de Sarrià-Sant Gervasi

El passat dijous 27 d’abril es va iniciar una novedosa intervenció terapèutica estructurada al Centre de Salut Mental d’Adults de Sarrià-Sant Gervasi (CSMA-SSG), de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts, del Grup CHM Salut Mental, en format grupal. El format grupal permet la incorporació de múltiples persones usuàries en una mateixa intervenció i hi ha àmplia evidència científica del potencial benefici clínic d’aquest tipus d’intervencions en Salut Mental.

Dues professionals del CSMA-SSG (psicòloga i psiquiatra) van iniciar una nova intervenció grupal basada en estratègies de mindfulness i autocompassió. Aquest grup permet la inclusió de diverses persones amb diferents diagnòstics, però amb un patró d’autoconcepte negatiu i de tendència a l’autocrítica (perfil de personalitat clúster C), un perfil molt freqüent en població general i que sovint té una repercussió important en la salut i en el funcionament. El grup es basa en una metodologia de treball estructurada que permet la pràctica i té la voluntat d’incorporar tècniques d’autocompassió i mindfulness en aquestes usuàries.

Font fotografia: www.canva.com

Van iniciar la intervenció 12 persones diferents en les que es proposarà una continuïtat setmanal els mesos de maig i juny.

2023-06-03T17:31:04+00:00