Infografies publicades pel Servei de Suport i Atenció Emocional

Des del Servei de Suport i Atenció Emocional (SSAE), de la Fundació CHM Salut Mental del Grup CHM Salut Mental, durant el mes de març s’han publicat les següents infografies:

Infografia sobre “Llenguatge girafa”:

Aquesta nova infografia forma part del Servei d’Assessorament i Acompanyament del Programa en Cercle. Aquest servei assessora sobre com implementar l’enfocament restauratiu global a través de la gestió positiva de les relacions i del conflicte. Entre d’altres, aquest servei incorpora l’elaboració de recursos concrets com ara infografies.

En aquesta infografia es parla del llenguatge girafa en el marc de la Comunicació No Violenta. La comunicació no-violenta es considera una competència restaurativa que es defineix com el llenguatge del jo i l’autoempatia. Promou la cura de les relacions entre persones i la gestió positiva d’allò que ens ha succeït i no ens ha agradat. Permet l’expressió basant-nos en les necessitats i fer una petició a l’altre sense ofendre (Marshall, 2006).

La infografia té com a objectiu recolzar els equips educatius en la implementació de l’enfocament restauratiu global. En el següent enllaç us podeu descarregar la infografia: aquí.

Infografia sobre “Principis restauratius”:

També forma part del Servei d’Assessorament i Acompanyament del Programa en Cercle, orientat a assessorar en la implementació de la cultura restaurativa a través de la gestió positiva de les relacions i del conflicte. Entre d’altres, aquest servei inclou la preparació de materials específics per complementar el suport a les necessitats de la comunitat educativa amb relació a l’acompanyament emocional i l’enfocament restauratiu global (ERG).

En aquesta infografia es defineixen els principis del model de l’ERG en què se centra el programa. És a dir, el model promogut des del Regne Unit per part de B. Hopkins. Diferents autors han destacat que aquest model és el de major aplicabilitat en el context educatiu.

La infografia té com a objectiu donar suport als equips educatius en la implementació de l’ERG. En el següent enllaç us podeu descarregar la infografia: aquí.

El Programa En Cercle per a l’acompanyament emocional del Pla de Barris de la ciutat de Barcelona forma part del contracte d’execució adjudicat a la Fundació pel Consorci d’Educació de Barcelona.

2024-04-01T18:13:16+00:00