Inici de la formació tecnicoprofessional en “Auxiliar de serveis”

El passat divendres 20 de gener va començar la formació tecnicoprofessional dels Serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport a la inserció laboral de persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental (SIOAS) de la Fundació CHM Salut Mental del Grup CHM Salut Mental.

Aquesta nova edició del SIOAS incorpora la formació en Auxiliar de serveis i estarà dividida en dos itineraris:
· Itinerari 1 – Auxiliar de serveis – Gestió administrativa i correspondència (75h)
· Itinerari 2 – Auxiliar de serveis i atenció a la ciutadania (75h)

Durant 190 hores (150 hores teòriques i 40 pràctiques) les persones participants en el Servei podran millorar la seva ocupabilitat mitjançant la formació tecnicoprofessional, incrementant les seves possibilitats d’inserció i manteniment d’un lloc de treball.

La formació té com a competència general, d’acord amb el Certificat de Professionalitat amb el que està vinculada, millorar els seus coneixements teòrics i pràctiques per a: distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d’acord amb instruccions o procediments establerts.

Novament, aquest any, comptem amb el centre formatiu Sinergia, entitat contractada per impartir l’etapa teòrica de la formació.

Per al període de pràctiques es continuarà apostant, com en anys anteriors, per la realització de pràctiques a mida en empreses d’acord amb els interessos i motivacions de les persones participants.

2023-03-01T23:17:59+00:00