Nova adjudicació de contracte del Consorci d’Educació de Barcelona

El passat mes de juliol, el Consorci d’Educació de Barcelona va obrir un procés de licitació per l’adjudicació del contracte d’execució del Programa En Cercle per a l’acompanyament emocional del Pla de Barris de la ciutat de Barcelona amb l’objectiu d’acompanyar als centres educatius en un procés de transformació pel que fa a l’acompanyament emocional a través de la gestió positiva i restaurativa de les relacions i del conflicte.

La Fundació CHM Salut Mental del Grup CHM Salut Mental es va presentar a l’esmentada licitació i, finalment, ha estat l’entitat adjudicatària amb data de 27 d’agost de 2021.

La vigència del present contracte és d’1 de setembre de 2021 a 31 d’agost de 2022, però està previst que es prorrogui fins al 31 d’agost de 2024.

A partir del curs 2021-2022 els/les professionals contractats/contractades per a l’execució del contracte donaran servei a les següents escoles de Barcelona.

Llistat escoles:

· Escola Milà i Fontanals
· Escola Collaso i Gil
· Escola Ruben Darío
· Escola Baixeras
· Escola Mossén Jacint Verdaguer
· Escola El Polvorí
· Escola Enric Granados
· Escola Ramón Casas
· Escola Seat
· Escola El Carmel
· Institut Escola Mirades
· Escola Mare de Déu de Montserrat
· Escola Calderón de la Barca
· Escola El Turó
· Institut Barcelona Congrés

· Escola Marta Mata
· Escola Prosperitat
· Escola Santiago Rusiñol
· Escola Tibidabo
· Institut Nou Barris
· Institut Escola Trinitat Nova
· Institut Escola Antaviana
· Institut Escola Turó de Roquetes
· Escola Elisenda Montcada
· Escola Ciutat Comtal
· Escola Ferrer i Guàrdia
· Institut Escola Rec Comtal
· Institut Josep Comas i Solà
· Escola Baró de Viver
· Institut Escola El Til·ler

· Escola Concepción Arenal
· Escola Eduard Marquina
· Escola Joaquim Ruyra
· Institut Bernat Metge
· Escola Els Horts
· Escola La Palmera
· Escola La Pau
· Escola L’Arc de Sant Martí
· Escola Pere Vila
· Escola Bàrkeno
· Institut Escola Coves d’en Cimany
· Institut Alzina
· Institut Galileo Galilei
· Escola Gayarre

2021-09-28T18:06:24+00:00