Participació al Consell Sectorial de Salut del Districte de Les Corts

El passat dia 30 de març va tenir lloc la sessió del Consell Sectorial de Salut del Districte de Les Corts que va reunir representants d’associacions veïnals i de diferents entitats socials i de salut del districte i que va comptar amb la representació del CSMA de les Corts i del CAS les Corts de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts del Grup CHM Salut Mental.

En aquesta reunió es van abordar diferents temes com el Pacte del temps i l’impacte dels usos del temps en la salut (en el descans i la son). També es va facilitar informació sobre l’Associació Catalana del Parkinson i es van tractar les actuacions de la mesura de govern en la prevenció de les addiccions en joves i adolescents del districte de les Corts, el diagnòstic de salut i l’estat de l’atenció primària del districte.

Les diferents qüestions van comptar amb l’exposició de les persones representants de l’entitat designada, incorporant el debat entre les persones assistents sobre els temes plantejats i la situació actual en el districte.

Els consells sectorials són òrgans de participació en què el Districte i la ciutadania debaten sobre un àmbit concret que pot ser sectorial o temàtic. En formen part les entitats i associacions interessades en la temàtica que es tracta, els grups municipals del Districte i els serveis i equipaments del districte de l’àmbit del Consell Sectorial.

2023-04-29T12:42:26+00:00