Participació en la 6a Plenària Xarxa Infancia i Adolescencia de Les Corts

El passat 4 d’abril el CSMIJ de Les Corts i de Sarrià-Sant Gervasi, de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts del Grup CHM Salut Mental, va participar a la 6a plenària de la Xarxa Infància i Adolescència de Les Corts (XIALC) que va comptar amb una presentació de la XIALC i el seu recorregut a càrrec de M. José Salvadores. Es van presentar els resultats del treball conjunt sobre detecció de necessitats psicosocials de la infància, adolescència i joventut de Les Corts i es va finalitzar amb un “work cafè” on s’han treballat diferents reptes: els centres educatius, la visibilitat del treball comunitari, l’avaluació del treball de casos en xarxa i propostes de futur per treballar a la XIALC.

Sobre els resultats del treball en xarxa, presentats per Aleix Caussa d’Spora, s’ha identificat que, malgrat ser un districte amb un bon nivell socioeconòmic, Les Corts també ha estat afectat pels determinants socials i les crisis dels darrers anys amb un empobriment de moltes famílies i nous vinguts. En especial, preocupa la dificultat d’accés a l’habitatge, els reagrupaments familiars, la manca de possibilitat dels joves dins el barri i un dèbil teixit associatiu i comunitari, així com la manca d’espais pels joves i adolescents. En els i les professionals, la gestió d’aquestes situacions d’incertesa sovint els convida a actuar i posar en marxa molts recursos que no sempre són els adients. Existeix poc coneixement i reconeixements entre els diferents serveis i, per tant, cal enfortir el treball en xarxa.

La valoració de la plenària i el seu format “work cafè” ha estat positiva i les persones assistents l’han identificat com un bon punt de trobada, reconeixement i treball conjunt. La sessió plenària va tenir lloc a l’Espai Jove Ca la Panarra.

2024-05-01T10:12:24+00:00