Programa de Primers Auxilis en Salut Mental Juvenil (PASM-JUVE) en temps de COVID-19

L’EspaiJove.net de la Fundació CHM Salut Mental del Grup CHM Salut Mental ha posat en marxa els tallers del Programa de Primers Auxilis en Salut Mental Juvenil (PASM-JUVE) i que us presentem a continuació:

El programa PASM-JUVE és un programa psicoeducatiu i preventiu que ofereix formació sobre salut mental, vida emocional i patiment psicològic a joves, adults i professionals que treballen amb joves.

  • Per a què? La missió del Programa és facilitar estratègies i recursos per a la detecció, acompanyament, escolta, suport emocional i orientació a recursos disponibles que la xarxa comunitària ofereix.

  • Per què? Perquè la salut mental és cosa de tots i totes i més en temps de COVID-19. Sabem que 1 de cada 5 persones experimentarà algun trastorn mental al llarg de la seva vida. A més la població jove en concret ha vist incrementat el seu risc de patiment psicològic i de trastorn mental degut a la pandèmia de la COVID-19. El 50% de les persones amb diagnòstic de trastorn mental han experimentat els seus inicis entre els 12 i els 24 anys.

El Programa PASM-JUVE té el seu origen a Austràlia, parteix dels programes desenvolupats a les antípodes amb el nom de “Mental Healt First Aid”, de l’any 2002. Els objectius del programa Australià són fomentar el reconeixement de trastorns mentals, fomentar actituds anti-estigma i cerca d’ajuda professional.

El contingut del programa PASM-JUVE està dirigit per dues poblacions destinatàries diferents:
· PASM-JUVE per joves que consta de 3 unitats didàctiques de 75 min cadascuna.
· PASM-JUVE per adults i professionals que treballen amb joves i que consta de 6 unitats didàctiques de 60 minuts cadascuna.

En ambdós casos els continguts del programa són:
· Salut mental, vida emocional i mapa de les emocions.
· Benestar i malestar emocional: La balança de la salut mental.
· Patiment emocional/psicològic i mental.
· Oferir eines relacionades amb el pla d’actuació DAESO: Detecció del malestar/patiment emocional, Apropament a la persona, Escolta activa i empàtica, Suport emocional i psicològic i Orientació als recursos comunitaris disponibles.

2021-02-06T16:54:18+00:00