Programa Singulars 2022-2023

La Fundació CHM Salut Mental del Grup CHM Salut Mental ha iniciat el Programa Singulars 2022-2023 TALENT JOVE adreçat a joves entre 16 i 29 anys amb l’objectiu d’oferir un suport individualitzat al seu itinerari laboral.

Aquesta actuació està promoguda i impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i amb el fons del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) oferint els següents itineraris formatius a escollir:

· Gestió Logística (150h)
· Conducció de Carretons Elevadors (20 hores)
· Qualitat i Orientació al Client (100h)
· Informàtica i Internet (25 hores)

A més de la realització d’aquestes especialitats formatives, el programa ofereix un seguit d’actuacions d’orientació professional, assessorament individualitzat, informació laboral i suport en la recerca d’ocupació, accions de desenvolupament de competències transversals, actuacions socials, culturals i cíviques de reforç del paper social i cooperació amb agents del territori i actuacions de coneixement de l’entorn productiu.

Aquest programa es realitza conjuntament amb la Fundació Els Tres Turons i Sinèrgia.

Al següent enllaç us podeu descarregar el flyer: aquí.

2023-02-01T16:28:02+00:00