Publicació a la revista “Enfermería Clínica”

El passat mes de desembre des de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts, del Grup CHM Salut Mental, es va publicar l’article “Evaluación de una intervención grupal basada en mindfulness en pacientes con ansiedad y depresión atendidos en un centro comunitario de salud mental: estudio cuasi experimental” a la revista Enfermería Clínica.

L’article recull l’avaluació de les intervencions grupals basades en Mindfulness portades a terme per les infermeres del CSMiA de Les Corts des del març del 2015 fins al desembre del 2019. Varen participar 128 persones usuàries i els resultats mostren que la intervenció millora la simptomatologia ansiosa i depressiva, així com la qualitat de vida.

> Accés lliure i gratuït fins al 12 de març a la versió anglesa: aquí.

2024-02-01T16:35:54+00:00