Publicacions a la Revista de “Psicopatología y salud mental del niño y del adolescente”

El Grup CHM Salut Mental ha publicat els següents articles a la Revista Psicopatología y salud mental del niño y del adolescente, al núm. 39, abril 2022:

ARTICLE: “Programa de educación emocional y alfabetización en salud mental en adolescentes de Centros Residenciales de Acción”
Publicació conjunta des del programa EspaiJove.net i el Departament de Recerca, de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts.

L’objectiu de l’estudi era avaluar la satisfacció d’un programa d’educació social, emocional i alfabetitza¬ció (PESEA) en salut mental per a adolescents que viuen en centres residencials d’atenció educativa (CRAE) de Barcelona, així com descriure’n la salut emocional i mental.

Font fotografia: www.canva.com

ARTICLE: “El Servicio de Atención y Apoyo Emocional en los centros educativos: experiències de una nueva cultura escolar”
Publicació des del Departament de Recerca, de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts, amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona i la Universitat Ramon Llull.

L’article s’emmarca en el Servei de Suport i Atenció Emocional. En concret, s’explora l’experiència dels seus professionals en relació amb canvis, facilitadors i barreres, als dos anys de funcionament, amb un estudi qualitatiu. S’aprecien millores en els docents en el maneig positiu de les relacions i en les habilitats socioemocionals. Pel que fa als alumnes, s’aprecien millores en les relacions. Els facilitadors i barreres percebuts inclouen la conceptualització integral del servei i la importància de la direcció i el claustre.

· Enllaç per accedir a la revista on s’han publicat els articles: aquí.

2022-07-01T11:31:07+00:00