Taula de Salut Mental de Sarrià i Sant Gervasi

El dimecres 19 d’abril des del CSMA de Sarrià i Sant Gervasi de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts, del Grup CHM Salut Mental, es va assistir a la reunió presencial del Nucli impulsor de la Taula de Salut Mental de Sarrià i Sant Gervasi a la Biblioteca Joan Maragall, ubicada al Carrer Sant Gervasi de Cassoles, 85 (Jardins de Vil·la Florida). A la reunió també estava representat el servei de CSMIJ i altres entitats socials i sanitàries del districte.

Aquesta sessió va servir per millorar el coneixement i coordinació entre les diferents entitats. A més a més, es van realitzar diversos grups dinàmics que van servir per elaborar una diagnosi de les problemàtiques actuals i de les necessitats de Salut Mental que hi ha el districte. Es van identificar diverses problemàtiques com la problemàtica d’aquelles persones de mitjana edat amb un trastorn mental, que viuen encara amb els progenitors i que tenen marcades dificultats per a poder tenir una bona autonomia. També es va identificar la necessitat de millorar el coneixement dels recursos del districte d’una part de la població del districte i la problemàtica dels trastorns relacionats amb l’abús de tecnologia i pantalles per part de la població jove, entre altres.

2023-04-29T12:55:25+00:00