Xerrades/Tallers de l’Espai Salut Mental

Durant els darrers mesos des de l’Espai Salut Mental de la Fundació CHM Salut Mental, del Grup CHM Salut Mental, s’han impartit els següents tallers/xerrades:

XERRADA sobre “Trastorns mentals en l’Adolescència” impartida el 27 de febrer a l’Escola Bon Salvador de Sant Feliu de Llobregat.

En aquesta xerrada van treballar-se els següents temes: Conceptes de salut mental, estigma i autoestigma en salut mental, formes d’actuació davant el malestar i patiment psicològic. També van abordar-se senyals d’alarma, factors de risc i valoració del risc en malestar o patiment psicològic que pot esdevenir en trastorn mental. La xerrada estava adreçada al professorat d’ESO i Batxillerat i va comptar amb l’assistència de 34 participants.

TALLER sobre “Trastorns de la Conducta Alimentària” impartit el 23 de març a l’espai de Camins Fundació Social Escola Pia, al carrer Cabestany 19.

El taller estava organitzat conjuntament amb la Coordinació de Pont Jove Espai Cabestany. Es van treballar aspectes introductoris dels tipus de trastorns de la conducta alimentària i les seves complicacions. D’altra banda, es va treballar la identitat de la joventut, aspectes tals com el desenvolupament de l’autoconcepte, autoestima i imatge corporal, trets de personalitat i TCA, habilitats socials i auto-objectificació. A més a més, factors de risc i protecció, formes d’actuació i recursos. El taller va tenir un format teòric-pràctic i de discussió grupal. Adreçat a educadors i educadores que treballen amb joves extutelats. Va comptar amb l’assistència de 14 professionals.

2024-05-01T10:31:45+00:00