Assessorament als i les professionals del Programa de Benestar Emocional

El Pla de Benestar Emocional del Departament d’Educació pretén acompanyar als i les professionals de l’educació per dotar-los d’eines per promoure i millorar el benestar emocional de l’alumnat. Des del Grup CHM Salut Mental es realitzarà un programa d’assessorament clínic als professionals del programa designats pel Departament d’Educació.

Es realitzaran dos grups d’assessorament amb una durada d’1,5 hores amb una freqüència quinzenal de febrer a juny.

L’objectiu serà la revisió i anàlisi de les problemàtiques aportades pels/per les professionals.

Així mateix, s’obre un espai de consulta telemàtica a demandes individuals dels/de les professionals que requereixin atenció més urgent o intensiva.

Aquest programa té els objectius següents:

· Acompanyar els i les docents per oferir-los eines per a la millora del benestar emocional.
· Donar suport al professorat quan detecta dificultats de gestió emocional amb l’alumnat.
· Assessorar els centres educatius en situacions greus de gestió emocional que es puguin produir en el centre.
· Detectar i donar una resposta grupal en situacions de risc de malestar emocional en l’alumnat.
· Promoure actuacions preventives que tinguin un impacte positiu en el benestar emocional i relacional d’infants i joves.
· Oferir formació al professorat que contribueixi a desenvolupar les competències relacionades amb el benestar emocional per adequar-les a les necessitats actuals.
· Fer promoció de la importància del benestar emocional i sensibilitzar els centres educatius en aquest sentit.
· Desenvolupar competències, habilitats i capacitats dels infants i joves per al desenvolupament emocional.
· Oferir eines i recursos a les famílies per a la gestió emocional dels fills i filles.

A continuació us podeu descarregar la infografia informativa del programa: aquí.

2023-04-13T19:09:59+00:00