Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Sarrià-Sant Gervasi2023-06-17T20:04:30+00:00

Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Sarrià-Sant Gervasi (CSMIJ SSG)

Què és el CSMIJ?

El Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) és un servei sanitari pertanyent a la Xarxa de Salut Mental d’Utilització Pública del Servei Català de la Salut.

Quines funcions realitza?

El CSMIJ realitza funcions d’atenció especialitzada a la salut mental i d’assistència psiquiàtrica en règim ambulatori.

Quins serveis ofereix?

CSMIJ_SSG

 • El CSMIJ ofereix un conjunt diversificat de serveis diagnòstics, terapèutics, i d’orientació en salut mental.
 • Atén els aspectes i necessitats biopsicosocials dels nens, nenes i adolescents i de les seves famílies.
 • Desenvolupa funcions de promoció de la salut i de prevenció de la malaltia.

Amb qui es coordina?

 • El CSMIJ coordina les seves activitats amb el Servei d’Atenció Primària de Salut, Serveis Socials i altres equipaments comunitaris.
 • El CSMIJ forma part d’un circuit assistencial psiquiàtric on es coordina amb altres serveis d’urgències i d’hospitalització en salut mental.

Qui pot ser atès al CSMIJ?

El CSMIJ atén a tots els menors de 18 anys residents al districte municipal de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona.

Com es sol·licita l’atenció?

Per indicació del pediatre o el metge de família; també es pot accedir per indicació d’altres serveis especialitzats dels circuits assistencials o comunitaris.

Cal presentar la documentació següent:

 • Targeta d’Identificació Sanitària (TIS).
 • Document Nacional d’Identitat (DNI).
 • Full de sol·licitud d’interconsulta o derivació del servei corresponent.

En tots aquests supòsits l’usuari o la família podrà concertar l’hora de primera visita, telefònicament o personalment al Centre.

Qui forma l’equip assistencial?

Està format per un conjunt multiprofessional de metges-psiquiatres, psicòlegs, diplomats en infermeria, diplomats en treball social i personal administratiu que garanteixen una atenció professional, confidencial i personalitzada.

Quin és l’horari d’atenció al públic?

L’horari d’atenció al públic serà de dilluns, dimarts i divendres de 8.30 a 15.00 hores. Dimecres de 8.30 del matí a 15.00 hores i de 15.45 a 19.00 hores. Dijous de 8:30 del matí a 15.00 hores i de 15.45 a 17.30 hores.

Què cal fer en cas d’urgència?

 • Poden trucar al 061.
 • Poden adreçar-se al Servei d’urgències de: Hospital Clínic de Barcelona · Villarroel, 170 · Tel. 93 227 54 00.

El CSMIJ de Sarrià-Sant Gervasi està gestionat mitjançant contracte amb el Servei Català de la Salut (SCS) per el Centre d’Higiene Mental (CHM) Les Corts.

Aquesta entitat sense finalitat lucrativa, fundada l’any 1975, gestiona altres serveis de salut mental dels districtes de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi, pertanyent tots ells a la Xarxa de Salut Mental d’Utilització Pública.

El conjunt de serveis ofereix atenció especialitzada en salut mental per a nens, joves i adults d’aquests sectors mitjançant accions preventives, terapèutiques i rehabilitadores.

El CHM Les Corts també disposa d’un àmbit dedicat a la formació, docència i recerca en salut mental.

El CHM Les Corts està constituït pels següents serveis:

 • Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de Les Corts
  Montnegre, 21, 3a pl., 08029 Barcelona
  Tel. 93 419 14 59 | e-mail: csmijlc@chmcorts.com
 • Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) Sarrià-Sant Gervasi
  Via Augusta, 364-372, 4a pl., 08017 Barcelona
  Tel. 93 419 09 19 | e-mail: csmijssg@chmcorts.com
 • Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA) de Les Corts
  Montnegre, 21, 3a pl. 08029 Barcelona
  Tel. 93 439 16 42 | e-mail: csmalc@chmcorts.com
 • Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA) de Sarrià-Sant Gervasi
  Via Augusta, 364-372, 4a pl., 08017 Barcelona
  Tel. 93 280 56 70 | e-mail: csmassg@chmcorts.com
 • Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) de Les Corts
  Montnegre, 21, 3a pl. 08029 Barcelona
  Tel. 93 445 44 55 | e-mail: cas@chmcorts.com
 • Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC) de Les Corts
  Galileu, 333 baixos, 08028 Barcelona
  Tel. 93 363 69 80 | e-mail: srlc@chmcorts.com
 • Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC) de Sarrià-Sant Gervasi
  Graus, 10-12, local 8, 08017 Barcelona
  Tel. 93 200 69 92 | e-mail: srssg@chmcorts.com
 • Hospital de Dia (HD) per Adolescents
  Via Augusta, 364-372, 5a pl., 08017 Barcelona
  Tel. 93 363 65 03 | e-mail: hda@chmcorts.com

Per més informació adreçar-se a cada servei.

Adreça
Via Augusta, 364-372 4a pl., 08017 Barcelona
Tel: 93 419 09 19   |   Fax: 93 280 04 57
e-mail: csmijssg@chmcorts.com
web: www.grupchmsm.com

Accés en transport públic:
Autobusos: 68, 130, H4 i V7
FGC: Estació Reina Elisenda   |   Estació Sarrià
Bicing: Veure plànol a www.bicing.com