Contractació Pública2022-03-14T13:45:10+00:00

Contractació Pública

A continuació podeu consultar els nostres contractes amb el CatSalut:

ANY 2021

CatSalut – Clausulat específic

ANY 2020

CatSalut – Clausulat específic

ANY 2019

CatSalut – Clausulat específic

ANY 2018

CatSalut – Clausulat específic

ANY 2017

CatSalut – Clausulat general
CatSalut – Clausulat específic