Contractació Pública2023-03-28T15:01:28+00:00

Contractació Pública

A continuació podeu consultar els nostres contractes amb el CatSalut i altres entitats:

ANY 2022

CatSalut – Clausulat específic

ANY 2021

CatSalut – Clausulat específic

ANY 2020

CatSalut – Clausulat específic

ANY 2019

CatSalut – Clausulat específic

ANY 2018

CatSalut – Clausulat específic

Altres Contractes

  • Assessorament als i les professionals del programa de benestar emocional

    Entitat concessionària: Departament d’Educació.      

    Període: 16/03/2023 – 13/07/2023

    Breu descripció: Formació i assessorament als professionals de la psicologia i la pedagogia del Pla de Benestar Emocional del Departament d’Educació per dotar de recursos als/ a les tutors/es, als/a les docents, al professorat d’orientació educativa, i també a l’alumnat i a les famílies dels centres sostinguts amb fons públics i concertats del darrer cicle d’Educació Secundària Obligatòria i dels estudis postobligatoris.