Editorial – Pantalles i benestar emocional

Raquel Rubio, cap de secció de l’Espai Salut Mental

El creixent abús de pantalles en la nostra societat està provocant un debat seriós sobre el seu impacte en la salut mental dels usuaris. En les últimes setmanes, comunitats de pares i mares, mestres i educadors/es han mostrat la seva preocupació per la forma com s’ha d’abordar aquesta nova realitat. El debat gira entorn de si s’ha d’endarrerir l’accés dels joves als dispositius amb pantalles o, si, per contra, s’ha d’educar per a una millor gestió en l’ús d’aquests dispositius.

Als/a les professionals de la salut mental ens correspon avaluar quin impacte té en la salut mental la utilització de les pantalles. Ja sabem que un ús abusiu pot generar impactes negatius en el benestar emocional de les persones. Existeix evidència científica de com l’exposició excessiva a les pantalles -accessibles les 24 hores del dia i 7 dies de la setmana- pot fomentar problemes de salut mental com l’ansietat, la depressió o els trastorns del son.

La sobreexposició a les pantalles pot aïllar als seus usuaris, reduint les relacions socials personals, essencials per al suport emocional i sentiment de pertinença a un grup. A més a més, l’ús compulsiu de les xarxes socials pot contribuir a una pressió constant per comparar-se amb els altres, generant una imatge distorsionada de la realitat i augmentant els sentiments d’inseguretat i ansietat. També la pressió per mantenir-se connectat i actualitzat pot generar un sentiment de culpa, si la persona no ho manté, que afecta directament l’autoestima i confiança en un mateix.

Els infants i joves, en particular, poden ser més vulnerables a aquest impacte negatiu. Encara que les pantalles ofereixen oportunitats educatives i de connexió social, és crucial establir línies directives per al seu ús adequat. En aquest sentit, el suport familiar i educatiu és fonamental per ensenyar habilitats per a gestionar-ne l’ús i mantenir un equilibri entre la vida digital i la vida quotidiana. Establir pautes de temps saludables i pràctiques de desconnexió digital en el nostre dia a dia, servirà per preservar el nostre benestar emocional. Fomentar activitats fora de les pantalles pot ser beneficiós per a la salut mental, oferint la possibilitat d’establir relacions amb els altres i la connexió amb el món real.

El paper dels/de les professionals de la salut mental és fonamental per entendre, tractar i prevenir els efectes negatius d’aquesta sobreexposició digital. Els/les professionals tenim el repte de continuar investigant al respecte, així com desenvolupar accions de sensibilització a través de xerrades, articles, i altres formes de divulgació, i oferir orientació sobre la importància de com fer un ús més saludable de les pantalles.

2024-03-17T15:52:43+00:00