Equip directiu2022-07-05T13:41:29+00:00

Equip directiu

Direcció Mèdica:

LLUÍS LALUCAT – Director Mèdic

Àrea de Salut Mental de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi:

MERCÈ TEIXIDÓ – Cap d’Àrea

 • Maite Carbonero – Cap de Secció CSMA Les Corts
 • Patrícia Escalona – Cap de Secció CSMIJ de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi
  · Aurea Moreno – Coordinadora CSMIJ Sarrià-Sant Gervasi
 • Marc Udina – Cap de Secció CSMA Sarrià-Sant Gervasi
 • Empar Murgui – Cap de Secció de l’HDA de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi
 • Carolina Franco – Cap de Secció del CAS Les Corts

Àrea d’Atenció Psicosocial:

FRANCISCO VILLEGAS – Cap d’Àrea

 • Raquel Rubio – Cap de Secció SRC de Les Corts
 • Ana Aznar – Cap de Secció SRC de Sarrià-Sant Gervasi

Àrea Administrativa:

XAVIER MILLÁN – Cap d’Àrea

 • Mònica Burgos – Cap de Secció Serveis Centrals
  · Departament de Gestió Professionals (vacant)
  · Sergio Osuna – Cap de Departament de Serveis Generals
  · Empresa externa – Departament Econòmico-Financer
  · Carlos Capel – Cap de Departament d’Atenció a les Persones Usuàries i Sistemes
  · Gemma Boix – Cap de Departament de Comunicació Corporativa