Grup de DBT per a la regulació emocional

Des dels serveis de salut mental és important dissenyar intervencions específiques, eficaces i eficients que permetin la millora de la problemàtica psicopatològica i de la repercussió funcional d’aquesta a un major nombre de persones possibles. La realització de grups basats en intervencions amb evidència científica i dirigides a persones amb problemàtica similar, encara que puguin presentar diferent diagnòstic de salut mental, pot facilitar aquest fet.

La teràpia dialèctica (DBT) ha demostrat eficàcia en diverses problemàtiques de salut mental i és útil per a poder millorar les habilitats de regulació emocional de les persones. Des del CSMA de Sarrià-Sant Gervasi, de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts del Grup CHM Salut Mental, un psicòleg clínic i una psicòloga clínica realitzaran a partir de novembre del 2023 una nova intervenció grupal específica (11 sessions) amb l’objectiu de millorar la capacitat de regulació emocional dels participants i de les habilitats d’interacció social. S’inclouran pacients amb diversos diagnòstics, excloent, però, aquelles persones amb trastorn psicòtic, trastorn aguditzat o amb trastorn de personalitat greu.

El grup se centrarà en el fet que les persones puguin adquirir habilitats basades en el model de la teràpia dialèctica com: estratègies de regulació emocional, efectivitat en les relacions interpersonals, tolerància al malestar, millora en la gestió de crisis i també aprenentatge d’algunes habilitats de mindfulness.

2024-03-17T15:39:34+00:00