Grup de Salut al CSMA – SSG

Els trastorns mentals greus s’associen a una important morbilitat i increment de mortalitat. Trastorns com l’esquizofrènia i el trastorn bipolar s’associen a una significant reducció de l’esperança de vida, causada sobretot per un augment de la freqüència i aparició a edats més primerenques de patologies oncològiques i cardiovasculars. En particular s’observa que hi ha un gran increment de patologies associades a factors de risc i estil de vida com la diabetis tipus 2, obesitat, dependència de tabac, dislipèmia o hipertensió arterial.

Des dels serveis de salut és important poder abordar aquests factors de risc podent, així, reduir el risc d’aparició de problemàtica mèdica greu i millorar la qualitat de vida de les persones amb trastorn mental. Per aquest motiu, creiem adequat poder dur a terme activitats específiques i dirigides a la millora d’aquesta problemàtica, com per exemple el grup de salut, que s’ha iniciat al CSMA de Sarrià-Sant Gervasi, de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts del Grup CHM Salut Mental, a l’octubre del 2023.

El Grup de Salut és dirigit per dues professionals d’infermeria i inclou 8 sessions on participen persones amb trastorn mental greu i que es poden beneficiar d’intervencions dirigides a millorar hàbits de salut. Les sessions inclouen des de l’abordatge d’aspectes psicoeducatius fins aspectes dietètics, prevenció d’hàbits de risc i estimulació de l’exercici físic. De fet, diverses sessions es duen a terme fora del centre sanitari per a poder fomentar la caminada regular i altres hàbits saludables.

2024-03-17T15:43:16+00:00