Grups Transdiagnòstics de Barlow

El mes d’octubre passat dins les activitats del Programa de Col·laboració amb la Primària (PCP) del CSMiA LC, de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts del Grup CHM Salut Mental, i les ABS de Montnegre es va iniciar un nou grup dirigit a persones amb trastorns d’ansietat i depressió lleu-moderats conduït per dues professionals del CSMiA; la psiquiatra Elena Ribera Bassols i la psicòloga Monserrat Gallart Aliu seguint l’esquema dels grups transdiagnòstics de Barlow.

Aquests grups de 8 sessions d’hora i quart de durada i de freqüència setmanal inclouen un total de 10-12 persones i tenen com a objectius:

· Conèixer les emocions i entendre les seves funcions.
· Aprendre a observar les experiències i entrenament en consciència emocional.
· Entendre la relació pensament-emoció i identificar errors cognitius més freqüents.
· Aprendre a identificar estratègies d’evitació emocional i conductes impulsades per l’emoció.
· Potenciar estratègies d’afrontament adaptatives.
· Prevenir recaigudes.

Durant les sessions es pot facilitar material als/a les pacients i tasques per casa. Cada sessió té una part de “contingut teòric” i una part d’exercicis per posar en pràctica i entrenar les habilitats i estratègies treballades.

Els grups són molt bé valorats per les persones participants com una estratègia per abordar aquests tipus de problemàtica.

2024-03-17T15:32:58+00:00