Jornada XIASS. Presentació Guia d’Orientació per l’atenció de casos amb la metodologia de treball en xarxa

El passat divendres 27 d’octubre de 2023, es va celebrar la Jornada de la Xarxa d’infància i adolescència de Sarrià-Sant Gervasi (XIASS). En aquesta ocasió es va centrar en la presentació de la “Guia d’orientació per a l’atenció de casos amb metodologia de treball en xarxa” en la seva adaptació al treball en xarxa que es vol desenvolupar dins la XIASS. Es va fer una breu presentació de la història i organigrama de la XIASS i es va passar a presentar la guia “pocket”, com aquesta metodologia de treball en xarxa es durà a terme dins la XIASS.

L’objectiu de la Guia Pocket és constituir-se com una eina útil, àgil i facilitadora pel desenvolupament de la metodologia de treball en xarxa amb els diferents sistemes de Benestar Social. Neix del document-guia per l’atenció de casos amb metodologia de treball en xarxa elaborat per l’Ajuntament de Barcelona, fruit de la necessitat de sistematitzar i documentar metodològicament els processos tècnics operatius del treball de casos, així com de facilitar la millora contínua de les xarxes consolidades a la ciutat i alhora contribuir a la construcció d’un model de referència per a les xarxes de nova creació.

El CSMIJ de Les Corts i de Sarrià-Sant Gervasi, de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts del Grup CHM Salut Mental, forma part de la Xarxa d’infància i adolescència de Sarrià-Sant Gervasi i, a més, també participa en el grup motor.

2024-03-17T15:46:26+00:00