Jornades de la Red ISEM a Badajoz

Els passats dies 29 i 30 de setembre la Fundació CHM Salut Mental, del Grup CHM Salut Mental va participar en les Jornades Tècniques de la Red ISEM a Badajoz amb la col·laboració de la Fundación Sorapán de Rieros.

Els programes de prevenció en salut mental, des dels més generals als més específics, com els aplicats a persones grans en centres de dia, o a la infància a centres d’acollida, o els dissenyats per prevenir situacions clíniques, donen les pautes a la resta de professionals, i les claus a seguir per desenvolupar nous programes i comptar amb suports en la seva aplicació, tenint en compte a més, les diferències o barreres amb què ens podem trobar en la seva aplicació, que van des de les relacionades amb qüestions de gènere, tipus de col·lectiu, comunitat autònoma o normativa existent.

La Red ISEM és una associació no governamental i sense ànim de lucre constituïda per diverses entitats com a xarxa per a la promoció i inclusió social de persones amb malaltia mental.

Font fotografia: www.redisem.es

Actualment, està composta per divuit entitats de l’àmbit de la salut mental. La Fundació CHM Salut Mental, del Grup CHM Salut Mental, és una de les entitats que composa la xarxa.

2022-11-04T16:04:44+00:00