Política de privacitat2022-10-20T16:05:12+00:00

Política de privacitat

Identificació del Responsable del Tractament:

Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts
G08633596
Numància, 103-105, baixos, 08029 Barcelona
Telèfon 93-4454451 i correu electrònic chmcorts@chmcorts.com

Delegat de Protecció de Dades: Carrer Numància, 95-99, baixos, local 2-3, 08029 Barcelona. Correu electrònic de contacte: dpd@grupchmsm.com.

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades, volem informar-lo que a través de la present pàgina web vostè pot trobar diferents canals de comunicació amb el responsable del tractament, o bé serveis que se li ofereixen, en els quals se li demanen dades de caràcter personal per poder donar resposta o portar-los a terme. Per aquest motiu ens disposem a oferir-li informació sobre amb quina finalitat seran emprades, en cada cas, les seves dades.

Així doncs, si vostè empra el formulari corresponent a:

Demanar hora

La finalitat a la qual seran destinades les seves dades serà la de gestió administrativa de la demanda de dia i hora de visita (tret de primeres visites les quals es vehicularan per un altre procés).

La base jurídica que ens permet tractar les seves dades és el seu consentiment exprés, per aquest motiu, únicament les seves dades podran ser tractades i donar curs a la seva petició si en fa clic al “He llegit i accepto la política de privacitat” que trobarà sota cada respectiu formulari.

Les seves dades que ens comuniqui podran comunicar-se a altres empreses del Grup CHM Salut Mental, per a finalitats administratives internes.

Vostè tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment però ha de tenir en compte que aquest fet no afectarà la licitud del tractament realitzat prèviament. D’aquesta manera, les seves dades derivades de la informació que ens hagi proporcionat seran conservades en els termes legals establerts.

Podrà dirigir-se al responsable del tractament o al Delegat de protecció de dades emprant les dades de contacte facilitades anteriorment, per a sol·licitar l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i/o portabilitat. És important que, per tal de poder fer efectiu els seus drets aporti una fotocòpia (o digitalització en cas que es realitzi per mitjans electrònics) del seu document d’identitat o bé document acreditatiu equivalent.

Per últim, informar-lo que té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades en cas que consideri infringits els seus drets.

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

· Registre d’activitats de tractament disponible al següent enllaç: aquí.