Programa “Aprenentatge i Servei, Motor d’Inclusió”

El Servei Prelaboral de la Fundació CHM Salut Mental del Grup CHM Salut Mental desenvolupa el programa “APRENENTATGE I SERVEI, MOTOR D’INCLUSIÓ”, subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona i que ens permet continuar treballant i aprenent conjuntament amb centres educatius i espais comunitaris.

Durant el 1r trimestre del 2023 hem col·laborat i cocreat conjuntament amb diferents escoles i entitats:

· Escola MOMO (Esplugues): disseny i construcció d’una barana d’accés per l’escola.

· Escola Bressol Xiroi (Les Corts): redisseny i reconstrucció d’un plafó amb rampes pels cotxets de joguina i un espantaocells per l’hort escolar.

Aquestes experiències han estat molt enriquidores per les persones i centres educatius participants i valorem molt positivament les noves col·laboracions i aquests espais d’aprenentatge i cocreació.

2023-04-13T20:16:32+00:00