Publicació a la Revista Education Sciences

Des del Departament de Recerca, de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts, del Grup CHM Salut Mental, i amb la col·laboració del Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia de la Universitat de Barcelona, s’ha publicat l’article “Pocket Restorative Practice Approaches to Foster Peer-Based Relationships and Positive Development in Schools” al darrer número de la revista Education Sciences.

L’article s’emmarca en la línia de recerca sobre prevenció i promoció de la salut mental en població infanto-juvenil. A continuació, el resum de l’article:

Als centres educatius, la implementació de pràctiques restauratives s’associa a una millora en el clima escolar, la disciplina i la gestió de conflictes. Hi ha revisions sistemàtiques sobre la implementació d’enfocaments parcials de pràctiques restauratives en centres educatius, però estan restringides pel que fa a les pràctiques incloses, els resultats i els dissenys dels estudis. A més, cap d’elles inclou recomanacions basades en l’evidència per a la seva implementació. Aquest article tracta aquestes limitacions realitzant una revisió sistemàtica de l’eficàcia dels enfocaments parcials de pràctiques restauratives i desenvolupant guies pràctiques basades en l’evidència. Dinou estudis van complir els criteris d’inclusió i es van desenvolupar divuit guies pràctiques basades en l’evidència. La implementació dels enfocaments parcials de pràctiques restauratives sembla ser més habitual en educació secundària i es pot utilitzar per millorar les habilitats socials i emocionals, les relacions, i per tractar i prevenir conflictes alhora que es canvia la cultura escolar pel que fa a la disciplina. La major evidència disponible és per a un model específic de mediació que es recomana per disminuir els nivells d’agressivitat en alumnat d’educació primària. Les guies pràctiques desenvolupades poden ajudar a millorar la qualitat de les intervencions de prevenció i intervenció utilitzades als centres educatius. La implementació d’aquest tipus d’enfocaments poden promoure la salut mental i el desenvolupament de la població infanto-juvenil, i abordar problemes públics importants per la comunitat educativa com ara l’assetjament escolar.

L’article és de lliure accés i el trobareu en el següent enllaç: aquí.

2023-01-07T14:30:50+00:00