Assessorament als i les professionals del programa de Benestar Emocional2023-03-27T19:03:55+00:00

Assessorament als i les professionals del programa de Benestar Emocional

Programa d’assessorament clínic als i les professionals del programa de Benestar Emocional del Departament d’Educació.

Realització de dos grups d’assessorament amb una durada d’1,5 hores amb una freqüència quinzenal de febrer a juny de 2023. L’objectiu és la revisió i anàlisi de les problemàtiques aportades pels/per les professionals. Així mateix, s’obre un espai de consulta telemàtica a demandes individuals dels/de les professionals que requereixin atenció més urgent o intensiva.

Aquest programa té els objectius següents:

  • Acompanyar els i les docents per oferir-los eines per a la millora del benestar emocional.
  • Donar suport al professorat quan detecta dificultats de gestió emocional amb l’alumnat.

  • Assessorar els centres educatius en situacions greus de gestió emocional que es puguin produir en el centre.
  • Detectar i donar una resposta grupal en situacions de risc de malestar emocional en l’alumnat.
  • Promoure actuacions preventives que tinguin un impacte positiu en el benestar emocional i relacional d’infants i joves.
  • Oferir formació al professorat que contribueixi a desenvolupar les competències relacionades amb el benestar emocional per adequar-les a les necessitats actuals.
  • Fer promoció de la importància del benestar emocional i sensibilitzar els centres educatius en aquest sentit.
  • Desenvolupar competències, habilitats i capacitats dels infants i joves per al desenvolupament emocional.
  • Oferir eines i recursos a les famílies per a la gestió emocional dels fills i filles.