Centre de Salut Mental d’Adults de Sarrià-Sant Gervasi2023-10-07T20:02:49+00:00

Centre de Salut Mental d’Adults de Sarrià-Sant Gervasi (CSMA SSG)

Què és el CSMA?

El Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA) és un servei sanitari pertanyent a la Xarxa de Salut Mental d’Utilització Pública del Servei Català de la Salut.

Quines funcions realitza?

El CSMA realitza funcions d’atenció especialitzada a la salut mental i d’assistència psiquiàtrica en règim ambulatori.

Quins serveis ofereix?

CSMA_SSG

 • El CSMA ofereix un conjunt diversificat de serveis diagnòstics, terapèutics, i d’orientació en salut mental.
 • Atén els aspectes i necessitats biopsicosocials de l’usuari i de la seva família.
 • Desenvolupa funcions de promoció de la salut i de prevenció de la malaltia.

Amb qui es coordina?

 • El CSMA coordina les seves activitats amb el Servei d’Atenció Primària de Salut, Serveis Socials i altres equipaments comunitaris.
 • El CSMA forma part d’un circuit assistencial psiquiàtric on es coordina amb altres serveis d’urgències, d’hospitalització i rehabilitació comunitària de salut mental.

Qui pot ser atès al CSMA?

El CSMA atén a tots els majors de 18 anys residents al districte municipal de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona.

Com es sol·licita l’atenció?

Per indicació del metge de família mitjançant el full de sol·licitud d’interconsulta.

Cal presentar la documentació següent:

 • Targeta d’Identificació Sanitària (TIS).
 • Document Nacional d’Identitat (DNI).
 • Full de sol·licitud d’interconsulta o derivació del servei corresponent.

També es pot accedir per indicació d’altres serveis especialitzats del circuit assistencial o comunitaris.

En tots aquests supòsits l’usuari o la família podrà concertar l’hora de primera visita, telefònicament o personalment al Centre.

Qui forma l’equip assistencial?

Està format per un conjunt multiprofessional de metges-psiquiatres, psicòlegs, diplomats en infermeria, diplomats en treball social i personal administratiu que garanteixen una atenció professional, confidencial i personalitzada.

Quin és l’horari d’atenció al públic?

L’horari d’atenció al públic és de dilluns i dimecres de 8.30 del matí a 15.00 hores i de 15.45 a 19.00 hores. Dimarts i dijous de 8:30 del matí a 15.00 hores i de 15.45 a 17.30 hores. Divendres de 8.30 a 15.00 hores.

Què cal fer en cas d’urgència?

 • Poden trucar al 061.
 • Poden adreçar-se al Servei d’urgències de l’Hospital de referència de la seva ABS d’origen segons la següent distribució:

  ABS Sarrià, ABS Sant Elies i ABS Marc Aureli
  Hospital Clínic de Barcelona
  Villarroel, 170, 08029 Barcelona
  Tel. 93 227 54 00

  ABS Sant Gervasi
  Hospital de la Vall d’Hebron
  Passeig de la Vall d’Hebron, 119-129, 08035 Barcelona
  Tel. 93 489 30 00 | 93 274 00 00

El CSMA de Sarrià-Sant Gervasi està gestionat mitjançant contracte amb el Servei Català de la Salut (SCS) per el Centre d’Higiene Mental (CHM) Les Corts.

Aquesta entitat sense finalitat lucrativa, fundada l’any 1975, gestiona altres serveis de salut mental dels districtes de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi, pertanyent tots ells a la Xarxa de Salut Mental d’Utilització Pública.

El conjunt de serveis ofereix atenció especialitzada en salut mental per a nens, joves i adults d’aquests sectors mitjançant accions preventives, terapèutiques i rehabilitadores.

El CHM Les Corts també disposa d’un àmbit dedicat a la formació, docència i recerca en salut mental.

El CHM Les Corts està constituït pels següents serveis:

 • Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de les Corts i Sarrià Sant Gervasi
  Districte de LC:
  Montnegre, 21, 3a pl., 08029 Barcelona
  Tel. 93 419 14 59 | e-mail: csmijlc@chmcorts.com
  Districte de SSG:
  Via Augusta, 364-372, 4a pl., 08017 Barcelona
  Tel. 93 419 09 19 | e-mail: csmijssg@chmcorts.com
 • Centre de Salut Mental i Addiccions (CSMiA LC) de Les Corts
  Montnegre, 21, 3a pl. 08029 Barcelona
  Tel. 93 439 16 42 – 93 445 44 55 | e-mail: csmialc@chmcorts.com
 • Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA) de Sarrià-Sant Gervasi
  Via Augusta, 364-372, 4a pl., 08017 Barcelona
  Tel. 93 280 56 70 | e-mail: csmassg@chmcorts.com
 • Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC) de Les Corts
  Galileu, 333 baixos, 08028 Barcelona
  Tel. 93 363 69 80 | e-mail: srlc@chmcorts.com
 • Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC) de Sarrià-Sant Gervasi
  Graus, 10-12, local 8, 08017 Barcelona
  Tel. 93 200 69 92 | e-mail: srssg@chmcorts.com
 • Hospital de Dia (HD) per Adolescents
  Via Augusta, 364-372, 5a pl., 08017 Barcelona
  Tel. 93 363 65 03 | e-mail: hda@chmcorts.com

Per més informació adreçar-se a cada servei.

Adreça
Via Augusta, 364-372 4a pl., 08017 Barcelona
Tel: 93 280 56 70   |   Fax: 93 280 04 57
e-mail: csmassg@chmcorts.com
web: www.grupchmsm.com

Accés en transport públic:
Autobusos: 68, 130, H4 i V7
FGC: Estació Reina Elisenda   |   Estació Sarrià
Bicing: Veure plànol a www.bicing.com