Centre de Salut Mental i Addiccions de Les Corts2023-10-06T20:08:48+00:00

Centre de Salut Mental i Addiccions de Les Corts (CSMiA LC)

Què és el CSMiA?

El Centre de Salut Mental i Addiccions de Les Corts (CSMiA LC) és un servei sanitari pertanyent a la Xarxa de Salut Mental d’Utilització Pública del Servei Català de la Salut.

Quines funcions realitza?

El CSMiA realitza funcions d’atenció especialitzada als problemes de salut mental i d’addiccions de la població major de 18 anys del districte de Les Corts en règim ambulatori i des d’una perspectiva comunitària.

Quins serveis ofereix?

 • El CSMiA ofereix un conjunt diversificat d’intervencions, diagnòstics, terapèutics, i d’orientació en salut mental i en problemes de consum de substàncies de caràcter multidisciplinar i comunitari per aconseguir la millor recuperació possible i la millor integració social des del punt de vista de la pròpia persona.
 • El CSMiA atén les necessitats de la persona usuària i també realitza atenció a les famílies afectades.
 • El CSMiA desenvolupa funcions de promoció de la salut i de prevenció de la malaltia en poblacions amb una major vulnerabilitat.

CSMA_LC

CAS

Amb qui es coordina?

 • El CSMiA coordina les seves activitats amb el Servei d’Atenció Primària de Salut, Serveis Socials i altres equipaments comunitaris.
 • El CSMiA forma part d’un circuit assistencial psiquiàtric i també especialitzat en Salut Mental i Addiccions on es coordina amb altres serveis d’urgències, d’hospitalització i rehabilitació comunitària de salut mental.

Qui pot ser atès al CSMiA?

El CSMiA atén a totes les persones majors de 18 anys residents al districte municipal de Les Corts de Barcelona.

Com es sol·licita l’atenció?

Per indicació del metge de família mitjançant el full de sol·licitud d’interconsulta.

Cal presentar la documentació següent:

 • Targeta d’Identificació Sanitària (TIS).
 • Document Nacional d’Identitat (DNI).
 • Full de sol·licitud d’interconsulta o derivació del servei corresponent.

També es pot accedir per indicació d’altres serveis especialitzats del circuit assistencial o comunitaris.

En tots aquests supòsits la persona usuària podrà concertar l’hora de primera visita, telefònicament o personalment al Centre.

Qui forma l’equip assistencial?

Està format per un conjunt multiprofessional de metges/sses-psiquiatres, psicòlegs/psicòlogues, diplomats/des en infermeria, diplomats/des en treball social, diplomats/des en educació social i personal administratiu que garanteixen una atenció professional, confidencial i personalitzada.

Quin és l’horari d’atenció al públic?

L’horari d’atenció al públic és de dilluns i dimecres de 8.30 del matí a 15.00 hores i de 15.45 a 19.00 hores. Dimarts i dijous de 8:30 del matí a 15.00 hores i de 15.45 a 17.30 hores. Divendres de 8.30 a 15.00 hores.

Què cal fer en cas d’urgència?

 • Poden trucar al 061.
 • Poden adreçar-se al Servei d’urgències de: Hospital Clínic de Barcelona · Villarroel, 170 · Tel. 93 227 54 00.

El CSMiA de Les Corts està gestionat mitjançant contracte amb el Servei Català de la Salut (SCS) pel Centre d’Higiene Mental (CHM) Les Corts.

Aquesta entitat sense finalitat lucrativa, fundada l’any 1975, gestiona altres serveis de salut mental dels districtes de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi, pertanyent tots ells a la Xarxa de Salut Mental d’Utilització Pública.

El conjunt de serveis ofereix atenció especialitzada en salut mental per a nens, joves i adults d’aquests sectors mitjançant accions preventives, terapèutiques i rehabilitadores.

El CHM Les Corts també disposa d’un àmbit dedicat a la formació, docència i recerca en salut mental.

El CHM Les Corts està constituït pels següents serveis:

 • Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de les Corts i Sarrià Sant Gervasi
  Districte de LC:
  Montnegre, 21, 3a pl., 08029 Barcelona
  Tel. 93 419 14 59 | e-mail: csmijlc@chmcorts.com
  Districte de SSG:
  Via Augusta, 364-372, 4a pl., 08017 Barcelona
  Tel. 93 419 09 19 | e-mail: csmijssg@chmcorts.com

 • Centre de Salut Mental i Addiccions (CSMiA LC) de Les Corts
  Montnegre, 21, 3a pl. 08029 Barcelona
  Tel. 93 439 16 42 – 93 445 44 55 | e-mail: csmialc@chmcorts.com
 • Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA) de Sarrià-Sant Gervasi
  Via Augusta, 364-372, 4a pl., 08017 Barcelona
  Tel. 93 280 56 70 | e-mail: csmassg@chmcorts.com
 • Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC) de Les Corts
  Galileu, 333 baixos, 08028 Barcelona
  Tel. 93 363 69 80 | e-mail: srlc@chmcorts.com
 • Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC) de Sarrià-Sant Gervasi
  Graus, 10-12, local 8, 08017 Barcelona
  Tel. 93 200 69 92 | e-mail: srssg@chmcorts.com
 • Hospital de Dia (HD) per Adolescents
  Via Augusta, 364-372, 5a pl., 08017 Barcelona
  Tel. 93 363 65 03 | e-mail: hda@chmcorts.com

Per més informació adreçar-se a cada servei.

Adreça
Montnegre, 21, 3a pl., 08029 Barcelona
Tel: 93 439 16 42 / 93 445 44 55 / 93 445 44 52 / 93 445 44 53
e-mail: csmialc@chmcorts.com
web: www.grupchmsm.com

Accés en transport públic:
Autobusos: 59, 66, 78, V7, H8, H10
Metro: L3 Les Corts, Plaça del Centre | L5 Sants Estació, Entença
Tramvia: T1, T2, T3 parada Numància i l’Illa
Bicing: Veure plànol a www.bicing.com