Hospital de Dia d’Adolescents de Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia2023-10-07T20:08:33+00:00

Hospital de Dia d’Adolescents de Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia (HDA)

Què és HD per Adolescents?

L’Hospital de Dia (HD) per Adolescents és una unitat d’hospitalització parcial adreçada a la població adolescent amb trastorns mentals i de la conducta, integrada a la Xarxa de Salut Mental d’Utilització Pública del Servei Català de la Salut.

Quines funcions realitza?

L’atenció a adolescents amb trastorns mentals greus i de la conducta que presenten desadaptacions importants que no son abordables des de l’Atenció Primària de Salut ni des dels Centres de Salut Mental i que requereixen una intervenció intensiva i pluridimensional sense perdre el contacte amb l’entorn familiar i social.

Quins serveis ofereix?

L’HD per adolescents com a dispositiu assistencial de caràcter secundari ofereix:

HDA

 • Diagnòstic diferencial, simptomàtic i estructural.
 • Abordatge terapèutic intensiu i pluridimensional, a la població adolescent en situació de crisi, amb risc d’inici de processos crònics o amb evolucions ambulatòries desfavorables.
 • Promou la rehabilitació comunitària, ocupacional, escolar i social a la població adolescent.

Amb qui es coordina?

L’HD per Adolescents es coordina amb els Centres de Salut Mental, tant Infantils i Juvenils com d’Adults, de referència i altres equipaments comunitaris així com amb el Departament d’Ensenyament.

Qui pot ser atès?

L’HD per Adolescents atén a població amb trastorns mentals greus i de la conducta resident als districtes municipals de Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia, entre els 12 i els 18 anys, encara que, excepcionalment, també podrà atendre a joves de 18 a 20 anys.

Com es sol·licita l’atenció?

 • Per indicació dels Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) o d’Adults (CSMA).
 • Per indicació d’altres serveis especialitzats del circuit assistencial de Salut Mental.

Cal presentar la documentació següent:

 • Targeta d’Identificació Sanitària (TIS).
 • Document Nacional d’Identitat (DNI).
 • Full de sol·licitud d’interconsulta o derivació del servei corresponent.

Qui forma l’equip assistencial?

És un equip multidisciplinari format per metges-psiquiatres, psicòlegs clínics, diplomats en infermeria, diplomats en treball social, terapeutes ocupacionals, educadors socials i personal administratiu que garanteixen una atenció professional, confidencial i personalitzada.

Quin és l’horari d’atenció al públic?

L’horari d’atenció al públic és de dilluns a dijous de 8.30 a 17.00 hores. Divendres de 8.30 a 15.00 hores.

Què cal fer en cas d’urgència?

 • Poden trucar al 061.
 • Poden adreçar-se al Servei d’urgències de: Hospital Clínic de Barcelona · Villarroel, 170, 08029 Barcelona · Tel. 93 227 54 00.

L’HD per Adolescents està gestionat mitjançant contracte amb el Servei Català de la Salut (SCS) per el Centre d’Higiene Mental (CHM) Les Corts.

Aquesta entitat sense finalitat lucrativa, fundada l’any 1975, gestiona altres serveis de salut mental dels districtes de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi, pertanyent tots ells a la Xarxa de Salut Mental d’Utilització Pública.

El conjunt de serveis ofereix atenció especialitzada en salut mental per a nens, joves i adults d’aquests sectors mitjançant accions preventives, terapèutiques i rehabilitadores.

El CHM Les Corts també disposa d’un àmbit dedicat a la formació, docència i recerca en salut mental.

El CHM Les Corts està constituït pels següents serveis:

 • Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de les Corts i Sarrià Sant Gervasi
  Districte de LC:
  Montnegre, 21, 3a pl., 08029 Barcelona
  Tel. 93 419 14 59 | e-mail: csmijlc@chmcorts.com
  Districte de SSG:
  Via Augusta, 364-372, 4a pl., 08017 Barcelona
  Tel. 93 419 09 19 | e-mail: csmijssg@chmcorts.com
 • Centre de Salut Mental i Addiccions (CSMiA LC) de Les Corts
  Montnegre, 21, 3a pl. 08029 Barcelona
  Tel. 93 439 16 42 – 93 445 44 55 | e-mail: csmialc@chmcorts.com
 • Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA) de Sarrià-Sant Gervasi
  Via Augusta, 364-372, 4a pl., 08017 Barcelona
  Tel. 93 280 56 70 | e-mail: csmassg@chmcorts.com
 • Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC) de Les Corts
  Galileu, 333 baixos, 08028 Barcelona
  Tel. 93 363 69 80 | e-mail: srlc@chmcorts.com
 • Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC) de Sarrià-Sant Gervasi
  Graus, 10-12, local 8, 08017 Barcelona
  Tel. 93 200 69 92 | e-mail: srssg@chmcorts.com
 • Hospital de Dia (HD) per Adolescents
  Via Augusta, 364-372, 5a pl., 08017 Barcelona
  Tel. 93 363 65 03 | e-mail: hda@chmcorts.com

Per més informació adreçar-se a cada servei.

Adreça
Via Augusta, 364-372 5a pl., 08017 Barcelona
Tel: 93 363 65 03
e-mail: hda@chmcorts.com
web: www.grupchmsm.com

Accés en transport públic:
Autobusos: 68, 130, H4 i V7
FGC: Estació Reina Elisenda   |   Estació Sarrià
Bicing: Veure plànol a www.bicing.com