Programa d’Atenció a la Crisi en la infància i l’adolescència2023-06-16T13:28:52+00:00

Programa d’Atenció a la Crisi en la infància i l’adolescència

El Programa d’Atenció a la Crisi (PAC) infanto juvenil del Departament de Salut es una alternativa assistencial en l’àmbit comunitari en l’estabilització de la crisi psicopatològica. Té com a objectiu donar una atenció terapèutica adequada al domicili i a la comunitat a les persones amb un diagnòstic de trastorn mental i situació de crisis o risc psicosocial. Està adreçat a la població entre 6 i 17 anys.

Els eixos de la intervenció són la proximitat al voltant del/de la pacient, la contenció i guia en el moment de crisi, tant per la persona com per la família, la facilitació de l’accés i vinculació als recursos. Pretén evitar l’ingrés hospitalari així com facilitar el trànsit a dispositius de major intensitat com ara l’Hospital de Dia o a l’alta per vinculació al CSMIJ.

El CSMIJ de les Corts i de Sarrià-Sant Gervasi de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts disposa d’un Programa d’Atenció a la Crisi (PAC) infanto juvenil per a cada sector; un per al districte de les Corts i un altre per al districte de Sarrià-Sant Gervasi.