Programa de millora dels processos i la qualitat assistencial dels centres de dia2023-03-27T18:40:23+00:00

Programa de millora dels processos i la qualitat assistencial dels centres de dia

El programa té com a funcions avançar en la capacitat d’atenció psicosocial dels centres de dia, gestionar els plans individualitzats de rehabilitació i reinserció, oferir atenció a les famílies i possibilitar que els centres de dia siguin serveis de rehabilitació psicosocials de caire comunitari, on l’activitat interna transcendeixi a l’exterior, interrelacionant-se amb tota la xarxa de serveis existents.

programa_millora