Programa de rehabilitació i reinserció a la comunitat2023-03-27T18:40:38+00:00

Programa de rehabilitació i reinserció a la comunitat

Amb la finalitat de promoure la rehabilitació i la reinserció a la comunitat de les persones amb trastorns mentals severs (TMS), el Servei de Rehabilitació Comunitària de Les Corts i el Servei de Rehabilitació Comunitària de Sarrià-Sant Gervasi té els objectius de reduir la llista d’espera, afavorint la vinculació i l’inici del procés de rehabilitació de les persones amb dificultat d’accés als serveis de rehabilitació, augmentar el nombre i la complexitat de les activitats mitjançant el desenvolupament i la diversificació dels programes bàsics, definir més acuradament les necessitats i la intensitat de suport que la persona amb malaltia mental i la seva família necessiten, augmentar la utilització dels recursos comunitaris en els programes conjunts, articular-se amb el programa d’atenció específica als TMS que es fa des del CSMA i amb els nous Pla de Serveis Individualitzats.

Programa_rehabilitacio