Programa de Serveis Individualitzats de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi2019-02-10T19:16:44+00:00

Programa de Serveis Individualitzats de Les Corts (PSI LC) i de Sarrià-Sant Gervasi (PSI SSG)

El pla de Serveis Individualitzats (PSI) és la proposta d’un mètode organitzatiu i d’un procés actiu de gestió assistencial orientat al i des de l’usuari, per a persones amb trastorn mental sever (TMS) amb alt risc de discapacitació funcional. La coordinació de les accions preventives, terapèutiques, rehabilitadores i de suport, així com la fluïdesa en la relació entre el pacient, família i equips terapèutics són dues bases fonamentals del model.

L’objectiu primordial del PSI és adaptar per a cada individu els serveis sanitaris i socials a les necessitats concretes de cada pacient, tant a prop com sigui possible del seu medi natural, per a consolidar la continuïtat assistencial.

PSI