Programa salut i escola2019-02-10T19:16:42+00:00

Programa salut i escola

Aquest programa té com a objectiu general millorar la salut dels adolescents a través d’accions de promoció de la salut, prevenció de les situacions de risc i atenció precoç als problemes de salut relacionats preferentment amb:

a) La salut mental.
b) La salut afecto-sexual.
c) El consum de drogues, alcohol i tabac.
d) Els trastorns relacionats amb l’alimentació.

Especialment els centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) donaran suport al coordinador del Pla de Salut i Escola en la promoció d’hàbits saludables i prevenció de trastorns mentals i detecció de senyals d’alarma. També es prioritzarà a demanda de l’Equip d’Atenció Primària de Salut l’atenció a la població amb risc o sospita de patir un trastorn mental greu (TMG) i, especialment, davant de casos que presentin ideacions o risc de conducta suïcida. El CSMIJ treballarà també amb l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (l’EAP) per a l’elaboració d’un Projecte Individualitzat d’Intervenció.

Les activitats a desenvolupar per aquest programa són les següents:

salut_escola

  • Conèixer l’estratègia global i les actualitzacions específiques en el seu àmbit territorial.
  • Establir circuits de priorització per l’atenció a la població amb risc o sospita de patir un trastorn mental greu (TMG) i, especialment, davant de casos que presentin ideacions o risc de conducta suïcida.
  • Col·laboració entre l’Equip de Salut Mental i l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic i el referent del programa Salut i Escola per donar atenció a les necessitats sanitàries i educatives dels adolescents i assessorament al personal docent.
  • Suport dels professionals dels CSMIJ cap a les unitats de suport a l’Educació Especial, als Centres d’Educació Especial i a les Unitats d’Escolarització Compartida.
  • Intervenir de forma conjunta els CSMIJ i els Centres d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CASD) per a l’atenció a la població adolescent amb trastorns de conducta i consum de substàncies.