Servei de Rehabilitació Comunitària de Les Corts2021-05-07T19:29:46+00:00

Servei de Rehabilitació Comunitària de Les Corts (SRC LC)

Què és el Servei de Rehabilitació Comunitària de Salut Mental?

És un dispositiu sanitari especialitzat que desenvolupa diferents accions orientades a la rehabilitació psicosocial de persones amb trastorn mental, que integren els nivells d’atenció individual, grupal, familiar i comunitària per donar resposta a les necessitats i característiques personals.

Contempla un conjunt d’accions psicològiques educatives, ocupacionals i socials desenvolupat per professionals integrats en un equip interdisciplinar (psicòleg, educador social, diplomat en treball social, terapeuta ocupacional i integrador social).

Forma part de la xarxa d’atenció en Salut Mental del Servei Català de la Salut.

Quins serveis presta?

SRC_LC

 • Atenció rehabilitadora a persones que pateixen trastorns mentals mitjançant les següents activitats:

  · Avaluació psicosocial integral.
  · Avaluacions i rehabilitació neurocognitiva.
  · Tècniques expressives.
  · Entrenament d’habilitats funcionals per la vida diària.
  · Intervencions psicològiques.
  · Prevenció de recaigudes i psicoeducació.
  · Tècniques de Suport a la formació.
  · Suport al lleure i les relacions socials.
  · Assessorament en prestacions socials.

 • Disseny i aplicació de programes individualitzats.
 • Assessorament i recolzament a les famílies dels usuaris.
 • Intervencions de suport a la inserció comunitària.

Com es sol·licita l’atenció?

Poden demanar assistència les persones majors de 18 anys residents al districte 4t de Barcelona, que hagin estat derivats pel Centre de Salut Mental de la zona o per la Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica.

Sol·licitud personal o telefònica de visita concertada.

Horari d’atenció al públic:

L’horari d’atenció al públic és de dilluns a dijous de 9.00 del matí a 14.15 hores i de 15.00 a 17.30 hores. Divendres de 9.00 a 15.00 hores.

El SRC de Les Corts està gestionat mitjançant contracte amb el Servei Català de la Salut (SCS) per el Centre d’Higiene Mental (CHM) Les Corts.

Aquesta entitat sense finalitat lucrativa, fundada l’any 1975, gestiona altres serveis de salut mental dels districtes de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi, pertanyent tots ells a la Xarxa de Salut Mental d’Utilització Pública.

El conjunt de serveis ofereix atenció especialitzada en salut mental per a nens, joves i adults d’aquests sectors mitjançant accions preventives, terapèutiques i rehabilitadores.

El CHM Les Corts també disposa d’un àmbit dedicat a la formació, docència i recerca en salut mental.

El CHM Les Corts està constituït pels següents serveis:

 • Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de Les Corts
  Montnegre, 21, 3a pl., 08029 Barcelona
  Tel. 93 419 14 59 | e-mail: csmijlc@chmcorts.com
 • Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) Sarrià-Sant Gervasi
  Via Augusta, 364-372, 4a pl., 08017 Barcelona
  Tel. 93 419 09 19 | e-mail: csmijssg@chmcorts.com
 • Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA) de Les Corts
  Montnegre, 21, 3a pl. 08029 Barcelona
  Tel. 93 439 16 42 | e-mail: csmalc@chmcorts.com
 • Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA) de Sarrià-Sant Gervasi
  Via Augusta, 364-372, 4a pl., 08017 Barcelona
  Tel. 93 280 56 70 | e-mail: csmassg@chmcorts.com
 • Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) de Les Corts
  Montnegre, 21, 3a pl. 08029 Barcelona
  Tel. 93 445 44 55 | e-mail: cas@chmcorts.com
 • Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC) de Les Corts
  Galileu, 333 baixos, 08028 Barcelona
  Tel. 93 363 69 80 | e-mail: srlc@chmcorts.com
 • Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC) de Sarrià-Sant Gervasi
  Graus, 10-12, local 8, 08017 Barcelona
  Tel. 93 200 69 92 | e-mail: srssg@chmcorts.com

 • Hospital de Dia (HD) per Adolescents
  Via Augusta, 364-372, 5a pl., 08017 Barcelona
  Tel. 93 363 65 03 | e-mail: hda@chmcorts.com

Per més informació adreçar-se a cada servei.

Adreça
Galileu, 333 baixos, 08028 Barcelona.
Tel: 93 363 69 80   |   Fax: 93 363 69 81
e-mail: srlc@chmcorts.com
web: www.grupchmsm.com

Accés en transport públic:
Autobusos: 59, 70, 75, H8, V3
Metro: L3 Les Corts, Maria Cristina
Tramvia: T1, T2, T3 parada Numància i Maria Cristina
Bicing: Veure plànol a www.bicing.com