Servei de Rehabilitació Comunitària de Sarrià-Sant Gervasi2023-10-07T20:07:45+00:00

Servei de Rehabilitació Comunitària de Sarrià-Sant Gervasi (SRC SSG)

Què és el Servei de Rehabilitació Comunitària de Salut Mental?

És un dispositiu sanitari especialitzat que desenvolupa diferents accions orientades a la rehabilitació psicosocial de persones amb trastorn mental, que integren els nivells d’atenció individual, grupal, familiar i comunitària per donar resposta a les necessitats i característiques personals.

Contempla un conjunt d’accions psicològiques educatives, ocupacionals i socials desenvolupat per professionals integrats en un equip interdisciplinar (psicòleg, educador social, diplomat en treball social, terapeuta ocupacional i integrador social).

Forma part de la xarxa d’atenció en Salut Mental del Servei Català de la Salut.

Quins serveis presta?

SRC_SSG

 • Atenció rehabilitadora a persones que pateixen trastorns mentals mitjançant les següents activitats:

  · Avaluació psicosocial integral.
  · Avaluacions i rehabilitació neurocognitiva.
  · Tècniques expressives.
  · Entrenament d’habilitats funcionals per la vida diària.
  · Intervencions psicològiques.
  · Prevenció de recaigudes i psicoeducació.
  · Tècniques de Suport a la formació.
  · Suport al lleure i les relacions socials.
  · Assessorament en prestacions socials.

 • Disseny i aplicació de programes individualitzats.
 • Assessorament i recolzament a les famílies dels usuaris.
 • Intervencions de suport a la inserció comunitària.

Com es sol·licita l’atenció?

Poden demanar assistència les persones majors de 18 anys residents al districte 5è de Barcelona, que hagin estat derivats pel Centre de Salut Mental de la zona o per la Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica.

Sol·licitud personal o telefònica de visita concertada.

Horari d’atenció al públic:

L’horari d’atenció al públic és de dilluns a dijous de 9.00 del matí a 14.15 hores i de 15.00 a 17.30 hores. Divendres de 9.00 a 15.00 hores.

El SRC de Sarrià-Sant Gervasi està gestionat mitjançant contracte amb el Servei Català de la Salut (SCS) per el Centre d’Higiene Mental (CHM) Les Corts.

Aquesta entitat sense finalitat lucrativa, fundada l’any 1975, gestiona altres serveis de salut mental dels districtes de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi, pertanyent tots ells a la Xarxa de Salut Mental d’Utilització Pública.

El conjunt de serveis ofereix atenció especialitzada en salut mental per a nens, joves i adults d’aquests sectors mitjançant accions preventives, terapèutiques i rehabilitadores.

El CHM Les Corts també disposa d’un àmbit dedicat a la formació, docència i recerca en salut mental.

El CHM Les Corts està constituït pels següents serveis:

 • Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de les Corts i Sarrià Sant Gervasi
  Districte de LC:
  Montnegre, 21, 3a pl., 08029 Barcelona
  Tel. 93 419 14 59 | e-mail: csmijlc@chmcorts.com
  Districte de SSG:
  Via Augusta, 364-372, 4a pl., 08017 Barcelona
  Tel. 93 419 09 19 | e-mail: csmijssg@chmcorts.com
 • Centre de Salut Mental i Addiccions (CSMiA LC) de Les Corts
  Montnegre, 21, 3a pl. 08029 Barcelona
  Tel. 93 439 16 42 – 93 445 44 55 | e-mail: csmialc@chmcorts.com
 • Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA) de Sarrià-Sant Gervasi
  Via Augusta, 364-372, 4a pl., 08017 Barcelona
  Tel. 93 280 56 70 | e-mail: csmassg@chmcorts.com
 • Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC) de Les Corts
  Galileu, 333 baixos, 08028 Barcelona
  Tel. 93 363 69 80 | e-mail: srlc@chmcorts.com
 • Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC) de Sarrià-Sant Gervasi
  Graus, 10-12, local 8, 08017 Barcelona
  Tel. 93 200 69 92 | e-mail: srssg@chmcorts.com
 • Hospital de Dia (HD) per Adolescents
  Via Augusta, 364-372, 5a pl., 08017 Barcelona
  Tel. 93 363 65 03 | e-mail: hda@chmcorts.com

Per més informació adreçar-se a cada servei.

Adreça
Graus, 10-12, local 8, 08017 Barcelona.
Tel: 93 200 69 92   |   Fax: 93 209 01 91
e-mail: srssg@chmcorts.com
web: www.grupchmsm.com

Accés en transport públic:
Autobusos: 68, 130, H4 i V7
FGC: Estació Reina Elisenda   |   Estació Sarrià
Bicing: Veure plànol a www.bicing.com