Resultats del projecte ResiCOVID19

La Llar-Residència de Les Corts, de la Fundació CHM Salut Mental del Grup CHM Salut Mental, va participar durant el darrer any en el projecte ResiCOVID19 encapçalat per la Universitat de Vic i la Universitat Oberta de Catalunya.

Els objectius d’aquest projecte són l’avaluació de l’impacte de la pandèmia de COVID-19 sobre les persones que viuen a les residències geriàtriques, de dependència i salut mental de Catalunya, així com els familiars, treballadors/es i sobre les pròpies organitzacions i la construcció de propostes de millora assistencial i del model d’atenció que permetin una millor adaptació a la crisis actual i de futur, cap a una atenció centrada en les persones.

El grup de treball del projecte ha presentat els resultats del projecte que us podreu descarregar des dels següents enllaços:

2023-04-13T19:04:45+00:00