A prop Jove2021-01-14T16:33:39+00:00

A prop Jove

La Fundació CHM Salut Mental, juntament amb la Fundació Privada DAU i la Fundació Privada Els Tres Turons van constituir una UTE (Unió Temporal d’Empreses) al maig de 2017 per poder participar en el procés de licitació per a l’adjudicació del contracte de serveis d’execució dels dispositius d’inserció sociolaboral, adreçat a persones joves amb problemàtica de salut mental, amb incorporació d’objectius d’eficiència social (Programa A prop Jove).

La UTE va resultar guanyadora de la licitació i per aquest motiu està realitzant el programa.

El Programa A prop Jove vol esdevenir una passarel·la que faciliti l’accés al mercat de treball o el retorn al sistema educatiu per a joves que estiguin patint algun tipus de malestar psicològic. En casos en què les preocupacions excessives estiguin dificultant dur a terme els seus projectes, oferim un acompanyament i recursos per a facilitar la decisió què es vol prendre i com aconseguir-ho.

A prop Jove

A qui s’adreça el programa?

Programa dirigit a joves d’entre 16 i 35 anys, amb una situació de malestar psicològic, que els estigui dificultant iniciar o realitzar els seus projectes en l’àmbit laboral o formatiu.

Què s’ofereix?

A prop Jove ofereix un acompanyament personalitzat per crear el seu propi itinerari professional. Les activitats s’adapten al perfil i als seus interessos, i hi ha la possibilitat de realitzar-les de manera individual i/o grupal, en funció de les necessitats.

Aquest programa vol donar suport en el procés d’accés al món laboral o formatiu, analitzant allò que els preocupa i acompanyant en la cerca de solucions. Un espai per poder activar-se, sentir-se escoltat/ada i acompanyat/ada, alhora que es posa a l’abast una sèrie de recursos per facilitar que es dugui a terme un projecte laboral:

  • Acompanyament a la mida de les necessitats.
  • Orientació, informació i suport en la recerca de feina o el retorn al sistema educatiu.
  • Formació professionalitzadora.
  • Capacitació en competències clau.
  • Intermediació amb l’empresa.
  • Suport i acompanyament durant la contractació.

Aquest programa s’emmarca en tres instruments: l’Estratègia per l’Ocupació de Barcelona (2016-2020), el Pla de Salut Mental de Barcelona (2016-2020) i el Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat (2016-2020).

ajuntament-barcelona-bactiva