Amb el suport de2022-11-10T15:22:57+00:00

Amb el suport de

 • Servei d’atenció psicoterapèutica a infants i famílies (PAPIF) en situació de risc i vulnerabilitat

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2021 – 31/12/2021

  Breu descripció: Programa d’intervenció psicoterapèutica dirigit a infants i famílies en situació de risc, vulnerabilitat i/o exclusió social per causes derivades de problemàtiques exclusivament socials i familiars. Aquests infants i famílies presenten dificultats socials i de relació en l’àmbit familiar i requereixen d’un suport psicoterapèutic per trobar una forma saludable de gestionar el seu desenvolupament, els seus conflictes familiars o situacions socials complexes.

  > Descarregar Tríptic

 • Programa de suport a la vida independent de persones amb trastorn mental

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2021 – 31/12/2021

  Breu descripció: El projecte s’adreça a persones diagnosticades de trastorns mentals i té com a finalitat potenciar la seva autonomia personal i social. Ofereix suport professional, en diferents intensitats, que contribueix al desenvolupament de la persona en les activitats de la vida diària i la vinculació a la comunitat.

 • Programa FINDE

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2021 – 31/12/2021

  Breu descripció: El Programa FINDE per a persones amb trastorn mental i les seves famílies és un programa de respir complementari dels Clubs Socials (serveis per persones amb trastorn mental de la Cartera de Serveis Socials del Departament de Drets Socials). La promoció d’activitats de lleure té una funció de respir per les famílies que permet alleugerir la càrrega que la cura del seu familiar els suposa i així poder gaudir de temps de lleure propi.
  Més informació: http://www.grupchmsm.com/fchmcorts/programa-finde-respir/

 • Programa d’oci inclusiu per a persones amb malaltia mental

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2021 – 31/12/2021

  Breu descripció: El projecte proposa dos línees d’intervenció per la promoció de la inclusió comunitària de persones amb trastorn mental: activitats per persones amb TM, amb projecció comunitària i activitats obertes a la població general en centres cívics, en el model propugnat per la Xarxa sense gravetat.

 • Servei d’Inserció Sociolaboral especialitzada en Salut Mental

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona. IMPD (Institut Municipal de Persones amb Discapacitat).       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2020 – 31/12/2021

  Breu descripció: El Servei d’Inserció Laboral ordinària especialitzat en Salut Mental té per objectiu facilitar l’accés al mercat de treball ordinari de persones amb trastorns mentals a través d’un itinerari personalitzat i dissenyat amb la participació de la persona usuària des d’un abordatge que integri les perspectives social, sanitària i psicològica.

 • Impuls de l’art comunitari #ArtCom (ciutat)

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2021 – 31/12/2021

  Breu descripció: L’IMPULS DE L’#ARTCOM és el Projecte mitjançant el qual la Fundació CHM Salut Mental pretén facilitar la participació a partir de projectes de creació artística que impulsen processos de creació col·laborativa i de lògica comunitària, mitjançant propostes pròpies i alienes, siguin adreçades a persones amb malaltia mental o a la població general, que es venen densevolupant a la comunitat. Àmbit: ciutat.

 • Impuls de l’art comunitari #ArtCom (Districte de Les Corts)

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2021 – 31/12/2021

  Breu descripció: L’IMPULS DE L’#ARTCOM és el Projecte mitjançant el qual la Fundació CHM Salut Mental pretén facilitar la participació a partir de projectes de creació artística que impulsen processos de creació col·laborativa i de lògica comunitària, mitjançant propostes pròpies i alienes, siguin adreçades a persones amb malaltia mental o a la població general, que es venen densevolupant a la comunitat. Àmbit: Districte de Les Corts.

 • Impuls de l’art comunitari #ArtCom (Districte de Sarrià-Sant Gervasi)

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2021 – 31/12/2021

  Breu descripció: L’IMPULS DE L’#ARTCOM és el Projecte mitjançant el qual la Fundació CHM Salut Mental pretén facilitar la participació a partir de projectes de creació artística que impulsen processos de creació col·laborativa i de lògica comunitària, mitjançant propostes pròpies i alienes, siguin adreçades a persones amb malaltia mental o a la població general, que es venen densevolupant a la comunitat. Àmbit: Districte de Sarrià-Sant Gervasi.

 • Projecte habitatge temporal per a la promoció de la vida independent de persones amb trastorn mental

  Entitat concessionària: Fundació Bancària “la Caixa”.      

  Període: 01/09/2021 – 31/08/2022

  Breu descripció: El dispositiu d’habilitació per a la vida independent de persones amb trastorn mental és un allotjament temporal (d’un any) amb supervisió professional que té per objectiu l’entrenament en les activitats de la vida diària i la capacitació instrumental, emocional i social per la vida independent.
  Projecte en col·laboració amb la Fundació Els Tres Turons.

 • SOAF Espai Jove Assistencial de la Fundació CHM Salut Mental

  Entitat concessionària: Departament de Drets Socials.      

  Període: 01/01/2021 – 31/12/2021

  Breu descripció: Accions de suport a la criança saludable i positiva dels fills i filles.

  > Descarregar Tríptic

 • Cognició social i biaixos cognitius en persones amb primers episodis psicòtics en comparació amb esquizofrènia crònica i controls sans

  Entitat concessionària: Departament de Salut.      

  Període: 01/01/2020 – 31/12/2020

  Breu descripció: La Cognició Social (CS) i els biaixos cognitius són constructes psicològics que estan alterats en persones amb psicosi, en alguns casos des de l’inici de la malaltia. Aquests conceptes s’han relacionat amb la formació i el manteniment dels deliris. Per tant, incidir sobre ells, coneixent el seu funcionament així com dissenyant intervencions psicològiques més eficaces i personalitzades facilitarà la recuperació de les persones amb psicosi.

 • Programa PROPRESAM

  Entitat concessionària: Departament de Salut.      

  Període: 01/01/2021 – 31/12/2021

  Breu descripció: El Programa PROPRESAM (Promoció i Prevenció en Salut Mental) és un programa de foment i protecció de la salut mental i de prevenció dels trastorns mentals en l’àmbit comunitari, adreçat a la població infantil, juvenil i les seves famílies en situacions de vulnerabilitat. El programa es desenvolupa des de l’Espai Jove Assistencial de la Fundació CHM Salut Mental.

  > Descarregar Tríptic

 • Programa de Primers Auxilis en salut mental (PASM)

  Entitat concessionària: Departament de Salut.      

  Període: 01/01/2021 – 31/12/2021

  Breu descripció: El programa “Primers Auxilis en Salut Mental” (PASM) és un programa psicoeducatiu de capacitació en primers auxilis de salut mental per a professionals i adults que estan en contacte directe amb joves i per a joves d’entre 12 i 25 anys d’organitzacions juvenils a fi que estiguin capacitats per a brindar ajuda i suport a joves en una situació de crisi relacionada amb el patiment psicològic.

  > Descarregar Tríptic

 • Primers Auxilis en Salut Mental Jove

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2021 – 31/12/2021

  Breu descripció: El programa “Primers Auxilis en Salut Mental en Joves” (PASM-JOVE) és un programa psicoeducatiu de capacitació en primers auxilis de salut mental a joves entre 12 i 25 anys a fi que siguin capaços de brindar ajuda i suport a altres joves en una situació de crisi relacionada amb el patiment psicològic. Es tracta d’un saber-fer per a ajudar a uns altres de manera que integrin coneixements sobre la salut mental, tècniques d’assistència i derivació d’ajuda professional.

  > Descarregar Tríptic

 • Subvenció a favor d’entitats sense finalitat de lucre que gestionen habitatges d’inserció social a la ciutat de Barcelona

  Entitat concessionària: Diputació de Barcelona.      

  Període: 01/01/2021 – 31/12/2021

  Breu descripció: Subvencions de la Gerència de Serveis de Benestar Social de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre que gestionen habitatges d’inserció social.

 • Aprenentatge i Servei, Motor d’Inclusió

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2021 – 31/12/2021

  Breu descripció: El projecte “Aprenentatge i servei, motor d’inclusió” pretén, mitjançant la metodologia de l’aprenentatge i servei (APS), donar resposta a les necessitats d’inclusió social de les persones amb una problemàtica social derivada de trastorn en salut mental, així com potenciar projectes comunitaris que facin de la ciutat de Barcelona una ciutat més inclusiva i amb una major cohesió social.
  El projecte ofereix a escoles bressol, centres d’educació infantil i primària i instituts de secundària de la ciutat de Barcelona la possibilitat de fer projectes com l’elaboració de material lúdic i pedagògic de forma conjunta entre la comunitat educativa i les persones usuàries del Servei d’Inserció Laboral (SIL) de la Fundació CHM Salut Mental.

 • #Act2Learn3 2021: Programa de desenvolupament de competències per a persones amb discapacitat psicosocial

  Entitat concessionària: Fundación ONCE.

  Programa Operatiu d’Inclusió Social i Economia Social 2014-2020, “El Fons Europeu Inverteix en el teu Futur”

  Període: 19/04/2022 – 29/07/2022

  Breu descripció: És un programa que pretén incrementar el grau d’ocupabilitat per a la inserció laboral de persones amb trastorn de salut mental. Aquest programa s’emmarca en la convocatòria d’ajudes econòmiques pel reforç de l’ocupabilitat de persones amb discapacitat psicosocial organitzada per la Fundación ONCE (POISES 2021-2022).
  Programa en col·laboració amb la Fundació Els Tres Turons.

  > Descarregar Tríptic

 • GERMINADOR JOVE – PROGRAMES SINGULARS

  Entitat concessionària: SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC).

  “Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i per fons provinents de la Conferència Sectorial d’Empleo y Asuntos Laborales, d’acord amb els Programes Singulars, regulats per l’Ordre TSF/142/2018, modificada per l’Ordre TSF/217/2019 i per l’Ordre EMT/194/2021”.

  Període: 28/12/2021 – 31/10/2022

  Breu descripció: El projecte presentat ofereix formació professionalitzadora, acompanyament i seguiment individualitzat a persones joves especialment vulnerables, incidint en la seva ocupabilitat i creant oportunitats d’accés al mercat de treball en sectors que ofereixen noves oportunitats laborals: l’economia verda i l’atenció al client en el marc del paradigma de la Qualitat aplicat a l’empresa. La proposta es basa en l’anàlisi de les necessitats del mercat de treball en el context geogràfic on es desplega el programa i les perspectives amb relació a nous nínxols d’ocupació.
  Desplega un conjunt d’actuacions des d’una perspectiva integradora i comunitària, aplicant metodologies innovadores com l’Aprenentatge i Servei, la metodologia Peer to Peer, el treball transversal i en xarxa i l’ocupabilitat per competències com a metodologia específica de l’àmbit laboral. Preveu una avaluació de l’assoliment d’objectius i de l’impacte del programa. Les accions comprenen actuacions d’acollida, seguiment i tancament, d’orientació, de coneixement de l’entorn productiu, actuacions socials, culturals i cíviques, formació professionalitzadora, actuacions de prospecció i de difusió del projecte.
  Dues de les entitats agrupades tenen àmplia experiència amb relació al col·lectiu de persones destinatàries (joves amb diagnòstic en salut mental), en concret en programes de similars característiques, programes Prelaborals i acompanyaments a la formació i la inserció. Els i les professionals que les integren estan formats i especialitzats en inserció laboral, joves i salut mental. A més, ambdues comparteixen l’arrelament territorial i la vocació de transformació inclusiva de la comunitat. La tercera entitat està especialitzada a oferir formació amb una clara orientació a satisfer les necessitats del mercat laboral, incrementant l’ocupabilitat d’aquelles persones en recerca activa d’ocupació i millorant la capacitat d’adaptació a un mercat laboral en canvi constant.

  Programa en col·laboració amb la Fundació Els Tres Turons i Sinergia.

  > Descarregar Tríptic