Amb el suport de2023-07-05T15:26:44+00:00

Amb el suport de

 • Servei d’atenció psicoterapèutica a infants i famílies (PAPIF) en situació de risc i vulnerabilitat

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2023 – 31/12/2023

  Breu descripció: Programa d’intervenció psicoterapèutica dirigit a infants i famílies en situació de risc, vulnerabilitat i/o exclusió social per causes derivades de problemàtiques exclusivament socials i familiars. Aquests infants i famílies presenten dificultats socials i de relació en l’àmbit familiar i requereixen d’un suport psicoterapèutic per trobar una forma saludable de gestionar el seu desenvolupament, els seus conflictes familiars o situacions socials complexes.

  > Descarregar Tríptic

 • Programa de suport a la vida independent de persones amb trastorn mental

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2023 – 31/12/2023

  Breu descripció: El projecte s’adreça a persones diagnosticades de trastorns mentals i té com a finalitat potenciar la seva autonomia personal i social. Ofereix suport professional, en diferents intensitats, que contribueix al desenvolupament de la persona en les activitats de la vida diària i la vinculació a la comunitat.

 • Programa FINDE

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2023 – 31/12/2023

  Breu descripció: El Programa FINDE per a persones amb trastorn mental i les seves famílies és un programa de respir complementari dels Clubs Socials (serveis per persones amb trastorn mental de la Cartera de Serveis Socials del Departament de Drets Socials). La promoció d’activitats de lleure té una funció de respir per les famílies que permet alleugerir la càrrega que la cura del seu familiar els suposa i així poder gaudir de temps de lleure propi.
  Més informació: http://www.grupchmsm.com/fchmcorts/programa-finde-respir/

 • Servei d’Inserció Sociolaboral especialitzada en Salut Mental

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona. IMPD (Institut Municipal de Persones amb Discapacitat).       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2022 – 31/12/2023

  Breu descripció: El Servei d’Inserció Laboral ordinària especialitzat en Salut Mental té per objectiu facilitar l’accés al mercat de treball ordinari de persones amb trastorns mentals a través d’un itinerari personalitzat i dissenyat amb la participació de la persona usuària des d’un abordatge que integri les perspectives social, sanitària i psicològica.

 • Impuls de l’art comunitari #ArtCom (ciutat)

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2023 – 31/12/2023

  Breu descripció: L’IMPULS DE L’#ARTCOM és el Projecte mitjançant el qual la Fundació CHM Salut Mental pretén facilitar la participació a partir de projectes de creació artística que impulsen processos de creació col·laborativa i de lògica comunitària, mitjançant propostes pròpies i alienes, siguin adreçades a persones amb malaltia mental o a la població general, que es venen densevolupant a la comunitat. Àmbit: ciutat.

 • Impuls de l’art comunitari #ArtCom (Districte de Les Corts)

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2023 – 31/12/2023

  Breu descripció: L’IMPULS DE L’#ARTCOM és el Projecte mitjançant el qual la Fundació CHM Salut Mental pretén facilitar la participació a partir de projectes de creació artística que impulsen processos de creació col·laborativa i de lògica comunitària, mitjançant propostes pròpies i alienes, siguin adreçades a persones amb malaltia mental o a la població general, que es venen densevolupant a la comunitat. Àmbit: Districte de Les Corts.

 • Impuls de l’art comunitari #ArtCom (Districte de Sarrià-Sant Gervasi)

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2023 – 31/12/2023

  Breu descripció: L’IMPULS DE L’#ARTCOM és el Projecte mitjançant el qual la Fundació CHM Salut Mental pretén facilitar la participació a partir de projectes de creació artística que impulsen processos de creació col·laborativa i de lògica comunitària, mitjançant propostes pròpies i alienes, siguin adreçades a persones amb malaltia mental o a la població general, que es venen densevolupant a la comunitat. Àmbit: Districte de Sarrià-Sant Gervasi.

 • SOAF Espai Jove Assistencial de la Fundació CHM Salut Mental

  Entitat concessionària: Departament de Drets Socials.      

  Període: 01/01/2022 – 31/12/2022

  Breu descripció: Accions de suport a la criança saludable i positiva dels fills i filles.

  > Descarregar Tríptic

 • Programa de Primers Auxilis en salut mental (PASM)

  Entitat concessionària: Departament de Salut.      

  Període: 01/01/2022 – 31/12/2022

  Breu descripció: El programa “Primers Auxilis en Salut Mental” (PASM) és un programa psicoeducatiu de capacitació en primers auxilis de salut mental per a professionals i adults que estan en contacte directe amb joves i per a joves d’entre 12 i 25 anys d’organitzacions juvenils a fi que estiguin capacitats per a brindar ajuda i suport a joves en una situació de crisi relacionada amb el patiment psicològic.

  > Descarregar Tríptic

 • Primers Auxilis en Salut Mental Jove

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2023 – 31/12/2023

  Breu descripció: El programa “Primers Auxilis en Salut Mental en Joves” (PASM-JOVE) és un programa psicoeducatiu de capacitació en primers auxilis de salut mental a joves entre 12 i 25 anys a fi que siguin capaços de brindar ajuda i suport a altres joves en una situació de crisi relacionada amb el patiment psicològic. Es tracta d’un saber-fer per a ajudar a uns altres de manera que integrin coneixements sobre la salut mental, tècniques d’assistència i derivació d’ajuda professional.

  > Descarregar Tríptic

 • Subvenció a favor d’entitats sense finalitat de lucre que gestionen habitatges d’inserció social a la ciutat de Barcelona

  Entitat concessionària: Diputació de Barcelona.      

  Període: 01/01/2023 – 31/12/2023

  Breu descripció: Subvencions de la Gerència de Serveis de Benestar Social de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre que gestionen habitatges d’inserció social.

 • Aprenentatge i Servei, Motor d’Inclusió

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2023 – 31/12/2023

  Breu descripció: El projecte “Aprenentatge i servei, motor d’inclusió” pretén, mitjançant la metodologia de l’aprenentatge i servei (APS), donar resposta a les necessitats d’inclusió social de les persones amb una problemàtica social derivada de trastorn en salut mental, així com potenciar projectes comunitaris que facin de la ciutat de Barcelona una ciutat més inclusiva i amb una major cohesió social.
  El projecte ofereix a escoles bressol, centres d’educació infantil i primària i instituts de secundària de la ciutat de Barcelona la possibilitat de fer projectes com l’elaboració de material lúdic i pedagògic de forma conjunta entre la comunitat educativa i les persones usuàries del Servei d’Inserció Laboral (SIL) de la Fundació CHM Salut Mental.

 • SUBVENCIÓ SINGULARS: TALENT JOVE

  Entitat concessionària: SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC).

  “Aquesta acció està promoguda i impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)”.

  Període: 29/12/2022 – 31/10/2023

  Breu descripció: El projecte ofereix formació professionalitzadora, acompanyament i seguiment individualitzat a persones joves especialment vulnerables, incidint en la seva ocupabilitat i creant oportunitats d’accés al mercat de treball en sectors que ofereixen noves oportunitats laborals: l’economia verda i l’atenció al client en el marc del paradigma de la Qualitat aplicat a l’empresa. La proposta es basa en l’anàlisi de les necessitats del mercat de treball en el context geogràfic on es desplega el programa i les perspectives amb relació a nous nínxols d’ocupació.

  Programa en col·laboració amb la Fundació Els Tres Turons i Sinergia.

  > Descarregar Flyer del programa

 • PROJECTES DE CULTURA COMUNITÀRIA I TRANSFORMACIÓ SOCIAL

  Entitat concessionària: Departament de Cultura.      

  Període: 01/01/2022 – 31/12/2023

  Breu descripció: LES CORTS DANSA a través de la Dansa, generar espais de trobada, inclusió i participació social de persones amb i sense diagnòstic de Trastorn Mental amb una vocació transformadora: apropar i reduir l’estigma en Salut Mental.

 • CONECTA-T

  Entitat concessionària: ONCE.

  “Projecte presentat a la convocatòria d’ajudes econòmiques a projectes de reforç de l’ocupabilitat de persones amb discapacitat “UNO A UNO” – any 2022-23 en el marc del Programa Operatiu POISES 2014-2020 cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE)”.

  Període: 01/03/2023 – 06/06/2023

  Breu descripció: El projecte té com a objectiu incrementar l’ocupabilitat a través del desenvolupament d’itineraris individualitzats i formacions grupals tant d’orientació i reforçament de les competències bàsiques i transversals com de les competències tècniques relacionades amb un àmbit laboral concret, l’informàtic (en què rebran formació tant teòrica com a pràctica). Així mateix, pretén apoderar les persones amb discapacitat causada per trastorn de salut mental en la presa de decisions sobre formació i ocupació, a fi de contribuir a la seva inserció sociolaboral.

 • Projecte Ocell de Foc Barcelona Nord

  Entitat concessionària: Departament d’Empresa i Treball.

  Promou i finança: Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya

  Període: 20/12/2022 – 20/12/2024

  Breu descripció: Ocell de Foc és un programa impulsat per la Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer sector i les Cooperatives del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya que oferirà atenció a joves per millorar la seva autonomia i per desenvolupar el seu projecte d’inserció sociolaboral.

  Les altres entitats que també formen part del nucli Barcelona Nord són Fundació Adsis, Fundació els Tres Turons, i Salesians Sant Jordi (Plataforma d’Educació Social Martí-Codolar).

 • Servei d’informació i sensibilització, construint suports

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2023 – 31/12/2023

  Breu descripció: Programa de difusió i assessorament sobre mesures de suport en l’exercici de la capacitat jurídica dirigit a dones i homes amb trastorn mental, a les seves famílies, professionals de la xarxa de salut mental, de serveis socials i altres dispositius i població general.