Club Social de Les Corts2022-05-20T14:07:28+00:00

Club Social de Les Corts

Què és el Club Social?

El Club Social és un servei social especialitzat per millorar els vincles socials i les habilitats i competències de persones amb trastorn mental mitjançant l’ocupació significativa del temps lliure.

Ofereix a la vegada en un marc relacional que promou una xarxa d’amistat que fomenta el suport mutu i la participació en la vida de la comunitat en què viuen els usuaris.

Està subvencionat pel Departament de Drets Socials en la modalitat de Mòdul B i regulat per l’ORDRE TSF/39/2017 de 17 de març, del servei de club social per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

Dirigit a:

club_social_lc

Persones amb problemes de salut mental, residents preferentment al districte de Les Corts de Barcelona, que vulguin millorar la seva xarxa social i el seu lleure i que mantinguin una motivació i autonomia suficients per realitzar les activitats proposades pel servei.

Com accedir al Club Social?

Els requisits d’accés que han d’acreditar les persones que vulguin accedir al servei són: aportar informe d’un professional de l’àmbit de salut mental, tenir més de 18 anys i mantenir motivació i autonomia suficients per realitzar les activitats pròpies del servei.

Què es fa al Club Social?

L’horari d’activitat inclou les tardes de dilluns a divendres i dissabtes al matí. Les activitats del Club s’adapten a les preferències i possibilitats de les persones i són per tant variables:

 • Assessorament individual sobre activitats de lleure.
 • Tallers de contingut variable.
 • Activitats esportives.
 • Activitats de creació artística.
 • Club de lleure: espai gestionat pels usuaris amb suport professional per la programació d’activitats del Club i per assessorament a usuaris que vulguin preparar activitats pel seu compte.
 • Espai Club: espai de trobada diària, per passar l’estona entre amics, xerrant o amb activitats lúdiques.
 • Assistència a espectacles.
 • Visites d’indrets de la ciutat.
 • Participació en festes i esdeveniments de la ciutat.
 • Desenvolupament de hobbies.
 • Programa de vacances.
 • I tots els projectes que vagin sortint…

Enllaços d’interès:

Com contactar?

Es pot dirigir al Club Social de Les Corts per telèfon o correu electrònic.

e-mail: cslc@fchmsm.com
Tel: 93 445 44 74
Adreça: Montnegre, 25, planta Altell
08029 Barcelona

Accés en transport públic:
Autobusos: 59, 66, 78, V7, H8, H10
Metro: L3 Les Corts, Plaça del Centre | L5 Sants Estació, Entença
Tramvia: T1, T2, T3 parada Numància i l’Illa
Bicing: Veure plànol a www.bicing.com