Contractació pública2024-04-19T14:16:46+00:00

Contractació pública

A continuació podeu consultar els serveis contractats que gestionem:

 • Programa En Cercle per a l’acompanyament emocional als centres educatius del Pla de Barris de la ciutat de Barcelona

  Entitat concessionària: Consorci d’Educació de Barcelona.      

  Període: 01/09/2021 – 31/08/2023 i prorrogat de l’01/09/2023 al 31/08/2024

  Breu descripció: Contracte dels Serveis d’execució del Programa En Cercle per a l’acompanyament emocional, preferentment, als centres educatius del Pla de Barris de la ciutat de Barcelona.

  Amb el finançament del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

 • Licitació amb el Consorci del barri de La Mina

  Entitat concessionària: Consorci del barri de La Mina.      

  Període: 13/04/2024 – 31/12/2024

  Breu descripció: El projecte es defineix com un servei d’inserció sociolaboral d’acompanyament, suport i seguiment a la formació i inserció per a persones amb condicionants de salut mental. Que, en coordinació amb els recursos i serveis socials i de salut, s’incideixi de forma integral en l’abordatge d’aspectes emocionals, personals, familiars, culturals, econòmics i socials.

 • Programa de tutela per persones amb trastorn mental

  Entitat concessionària: Departament de Drets Socials.

  Període: 01/07/2023 – 01/07/2027 (previst pròrrogues fins 2033)

  Breu descripció: Servei adreçat a cobrir les necessitats de suport, protecció i garantir els drets (personals i patrimonials) i promoure l’autonomia personal de les persones amb malaltia mental que hagin estat incapacitades judicialment, en els termes que estableixi la resolució judicial de incapacitació corresponent.