Eixos de treball2022-11-26T16:42:24+00:00

Eixos de treball

Potenciar l’atenció integral a la Salut Mental comunitària per cobrir al màxim les necessitats poblacionals de forma sostenible, mitjançant un equip humà compromès i qualificat.

LÍNIES ESTRATÈGIQUES

 • Desenvolupar el model d’atenció a la salut mental comunitària integral

  Implementar i millorar serveis, programes i actuacions d’atenció comunitària centrada en la persona, donant resposta a les necessitats existents a la població, amb una perspectiva ètica i participativa i potenciant la prevenció i la detecció precoç.

  Difondre el model assistencial d’atenció comunitària centrada en la persona potenciant la comunicació, la docència i la recerca.

 • Ampliar recursos per donar millor cobertura a les necessitats poblacionals

  Aprofitar les oportunitats de l’entorn per incrementar el recursos mitjançant l’assoliment de nous concerts, convenis i subvencions per a la implementació i millora de serveis amb una perspectiva innovadora i sostenible.

 • Enfortir el posicionament institucional amb la comunitat, l’administració i el sector

  Enfortir el posicionament institucional mitjançant la participació, comunicació i transparència, així com desenvolupant col·laboracions i aliances estratègiques.

 • Millorar la governança i l’eficiència operativa

  Millorar la governança adequant les estructures jurídiques i de govern i l’eficiència operativa i sostenibilitat eco-fin, mitjançant l’ordenació de l’equip humà i la revisió dels processos de l’organització.

 • Potenciar el desenvolupament de l’equip humà i el sentiment de pertinença

  Potenciar el compromís i el sentiment de pertinença dels professionals desenvolupant una visió global del Grup CHM i fomentant el lideratge, la capacitació i la comunicació interna.

DOCUMENT PLA ESTRATÈGIC 2022-2023