Habitatge2021-01-14T16:36:28+00:00

Habitatge

Segons el grau que té la persona afectada per problemes de salut mental respecte a la capacitat de viure autònomament, es poden definir progressius nivells de necessitat de suport en l’habitatge: des del que només necessita orientació per aconseguir i mantenir un habitatge assequible, fins al que necessita un suport residencial.

Habitatge_diagrama

habitatge

L’Àrea d’Habitatge de la Fundació CHM Salut Mental desenvolupa programes i serveis que abasten tots aquests tipus de necessitats.