Habitatges amb supervisió2021-01-14T16:35:28+00:00

Habitatges amb supervisió (permanents o temporals)

Què són els habitatges amb supervisió?

Són habitatges per a persones amb trastorn mental que poden viure en una llar independent però amb cert grau de supervisió professional eventual. Són pisos situats a diferents barris de Barcelona, per una o varies persones convivents.

El suport, que és variable en intensitat i durada, es prestat pel Servei d’Atenció Domiciliària.

Els habitatges formen part de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió.

Dirigit a:

habit_supervisio

Persones majors d’edat amb trastorn mental que necessitin un habitatge, temporal o permanent, i que puguin viure d’una manera autònoma amb un suport professional variable.

Modalitats

Els habitatges són gestionats per la Fundació CHM Salut Mental i els usuaris signen un contracte que inclou les condicions de l’habitatge i del programa de suport. La prestació es fa en modalitat privada o subvencionada (consultar condicions).

Com contactar?

Per rebre informació sobre els habitatges amb supervisió pot contactar per telèfon o correu electrònic.

e-mail: sad@fchmsm.com
Telèfon: 93 445 44 84
Adreça: Numància 107-109, baixos
08029 Barcelona