Notícies2020-04-13T19:38:46+00:00

Últimes notícies

Reportatge dels Tallers d’alfabetització sobre Salut Mental a les escoles

El passat 9 de febrer, part de l’equip de l’Espaijove.net va participar en un reportatge del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona sobre els tallers d’alfabetització en salut mental que es realitzen a les escoles. Itziar Escofet, diplomada en Infermeria del CSMIJ de Les Corts i de Sarrià-Sant Gervasi de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts del Grup CHM Salut Mental, va explicar el funcionament d’aquest programa. El Programa Salut i Escola [...]

ALCIL participa en una iniciativa de Comanda per Catàleg al Mercat de Sant Gervasi

El Servei de Gestió de Comandes d’ALCIL, del Grup CHM Salut Mental, del Mercat de Sant Gervasi participarà en una nova iniciativa pilot per tal de poder facilitar la compra a distància d’aquells clients/es que troben certa dificultat en fer la comanda de la seva compra per Internet o mitjançant l’aplicació on-line. Aquesta iniciativa per tramitar la comanda de compra de productes del Mercat consistirà en l’ús d’un catàleg en format paper que [...]

Participació del Grup a la XIII Jornada dels Programes d’Atenció als Trastorns Psicòtics Incipients

El passat 10 de març la Comissió Pedagògica dels Programes d’Atenció Especialitzada al Trastorn Psicòtic Incipient (PAE-TPI) del Pla director de salut mental i addiccions de Catalunya, va organitzar una nova Jornada en format online d’actualització anual en psicosi incipient. Els PAE-TPI tenen com a objectiu la detecció precoç i el tractament integral i multidisciplinari dels trastorns psicòtics incipients, incloent-hi des del primer episodi psicòtic fins als següents 5 anys, el que es [...]

Publicació del Departament de Recerca a la revista Education Sciences

El Departament de Recerca de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts, del Grup CHM Les Corts, ha elaborat, amb la col·laboració del Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona i la Dra. Mònica Albertí, experta en pràctiques restauratives, l’article “Implementation of Whole School Restorative Approaches to Promote Positive Youth Development: Review of Relevant Literature and Practice Guidelines” que ha estat acceptat per ser publicat [...]

Inscripció de la Fundació CHM Salut Mental al Registre de grups d’interès de l’administració de la Generalitat de Catalunya

La Fundació CHM Salut Mental del Grup CHM Salut Mental ha realitzat durant el mes de març la seva inscripció al Registre dels grups d’interès de la Generalitat de Catalunya i concretament amb el Departament de Drets socials. El Registre de grups d'interès de Catalunya és organitzat i gestionat per l'Administració de la Generalitat, que és la responsable dels actes d'inscripció i de les altres actuacions previstes legalment, sens perjudici de les potestats [...]

Programa Transversal Neuropsico – Resultats 2021

Les alteracions neurocognitives són freqüents en les persones que pateixen problemes de la salut mental i poden limitar notablement el seu dia a dia. A la cartera de serveis del Grup CHM Salut Mental fa anys que es van incorporar les valoracions i intervencions neurocognitives per donar resposta a aquestes necessitats. Al 2007 s’iniciaven aquestes valoracions i intervencions als Serveis de Rehabilitació Comunitària de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts del Grup CHM [...]

10è Aniversari de la Llar-Residència Les Corts

El passat 28 de gener es va celebrar el 10è aniversari de la Llar-Residència Les Corts de la Fundació CHM Salut Mental del Grup CHM Salut Mental. Enguany, degut a la pandèmia COVID-19, que estem patint gairebé des de fa dos anys, no s’ha pogut celebrar com en altres anys, amb totes les persones residents i els seus familiars i/o tutors/es legals. Durant la celebració es va visionar un vídeo de les nostres [...]

Programa Singulars 2021-2022

La Fundació CHM Salut Mental del Grup CHM Salut Mental ha iniciat el Programa Singulars 2021-2022 adreçat a joves entre 16 i 29 anys amb l'objectiu de millorar l'ocupació i/o fomentar el retorn al sistema educatiu. Des del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) i amb el cofinançament del Fons Social Europeu s'ofereix aquest programa on s'impartiran dues formacions: Aprofitament de residus i ecodisseny per desenvolupar models d'economia circular (110h). Qualitat i orientació [...]

Programa de sessions tècniques online de la FEARP

El passat 23 de febrer a les 16:00 hores va tenir lloc la sessió tècnica ONLINE de la FEARP, amb el títol “Experiencias del Grupo Multifamiliar en Rehabilitación Psicosocial”, i que, en aquesta ocasió, estava organitzada per l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts del Grup CHM Salut Mental i va comptar amb la participació de Núria Puigdellivol, psicòloga del Servei de Rehabilitació Comunitària de Sarrià-Sant Gervasi, i Mireia Vidiella, psicòloga del Servei de [...]

La Fundació CHM Salut Mental s’incorpora a la PIMEC

El Patronat de la Fundació CHM Salut Mental del Grup CHM Salut Mental va decidir que la Fundació es faci sòcia de la PIMEC, patronal que representa les micro, petites i mitjanes empreses i autònoms de Catalunya i un dels agents socials i econòmics més representatius que participa en més de 430 taules i comissions de treball amb les administracions públiques i els altres agents socials més representatius, a més d’opinar de manera [...]