Programa Finde “RESPIR”2021-07-09T13:53:21+00:00

Programa Finde “RESPIR”

El Programa Finde té per objectiu promoure temps de “RESPIR” familiar de cuidadors de persones amb trastorn mental, fomentar la relació social entre persones amb trastorn mental i facilitar la seva participació activa en activitats d’oci en cap de setmana.

El Programa Finde per a persones amb trastorn mental és un programa de la Fundació CHM Salut Mental i és un servei complementari dels Clubs Socials (serveis per persones amb trastorn mental de la cartera de Serveis Socials del Departament de Drets Socials).

L’accés al programa es realitza mitjançant sol·licitud de l’usuari.

Les sortides es realitzaran principalment en l’àmbit geogràfic català. L’elecció del lloc es fa en funció de les activitats que es pretengui realitzar i a proposta dels usuaris.

Programa Finde "RESPIR"

Programa Finde “RESPIR”

insercio.comunitaria@fchmsm.com
Tel. 93 445 44 71
Montnegre 25, planta Altell, 08029 Barcelona

  • Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn