Programa Joves en Acció! (Singulars)2024-02-19T21:33:33+00:00

Programa Joves en Acció! (Singulars)

El programa Joves en Acció (Singulars 2023) és una acció promoguda i impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

El programa té per objectius:

 • Millorar l’ocupabilitat de les persones joves a través de la millora de les competències personals, professionals i tècniques.
 • Afavorir la inserció laboral de qualitat de les persones joves a l’empresa ordinària i/o protegida.
 • Incentivar el retorn al sistema educatiu reglat de les persones joves.
 • Enfortir la inserció comunitària de les persones joves per millorar la seva integració personal i social, així com reduir l’estigma i l’autoestigma.

Es realitzen:

 • Accions d’acollida, seguiment i tancament.
 • Accions formatives professionalitzadores.
 • Accions d’orientació professional, assessorament individualitzat, informació laboral i suport en la cerca de feina.
 • Pràctiques formatives.
 • Actuacions socials, culturals i cíviques de reforç del paper social i cooperació amb agents del territori, així com de reforç de competències transversals (Projectes d’Aprenentatge i Servei).
 • Actuacions de coneixement de l’entorn productiu (visites a empreses).
 • Seguiment a la inserció.

S’ofereixen dues formacions professionalitzadores del Catàleg d’especialitats formatives del SOC:

a) ACTIVITATS BÀSIQUES DE LOGÍSTICA DE MAGATZEM – COML20 (125 hores) i CONDUCCIÓ DE CARRETONS ELEVADORS – COML001PO (20 hores).

b) QUALITAT I ORIENTACIÓ AL CLIENT – COMM004PO (100 hores).

Les formacions inclouen també un MÒDUL DE SENSIBILITZACIÓ, IGUALTAT i PRL.

Contacte
Telèfon: 93 445 44 71

 • En el següent enllaç us podeu descarregar el flyer del programa: aquí.

Aquesta acció està promoguda i impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).