Programa Singulars 2021-2022

La Fundació CHM Salut Mental del Grup CHM Salut Mental ha iniciat el Programa Singulars 2021-2022 adreçat a joves entre 16 i 29 anys amb l’objectiu de millorar l’ocupació i/o fomentar el retorn al sistema educatiu. Des del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i amb el cofinançament del Fons Social Europeu s’ofereix aquest programa on s’impartiran dues formacions:

  • Aprofitament de residus i ecodisseny per desenvolupar models d’economia circular (110h).
  • Qualitat i orientació al client (100h).

A més de la realització d’aquestes especialitats formatives, el programa ofereix un seguit d’actuacions d’orientació, suport i acompanyament a partir d’entrevistes individualitzades, així com també activitats grupals de reforç competencial i millora de l’ocupabilitat amb l’objectiu de millorar les possibilitats d’accés al mercat laboral o el retorn al sistema educatiu de les persones joves participants.

Aquest programa es realitza conjuntament amb la Fundació Els Tres Turons i Sinèrgia.

2022-03-05T16:47:26+00:00