Programa Transversal Neuropsico – Resultats 2021

Les alteracions neurocognitives són freqüents en les persones que pateixen problemes de la salut mental i poden limitar notablement el seu dia a dia. A la cartera de serveis del Grup CHM Salut Mental fa anys que es van incorporar les valoracions i intervencions neurocognitives per donar resposta a aquestes necessitats. Al 2007 s’iniciaven aquestes valoracions i intervencions als Serveis de Rehabilitació Comunitària de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts del Grup CHM Salut Mental. Temps més tard, al 2017, es van ampliar les valoracions a la resta de dispositius de l’entitat, configurant un programa transversal que, a dia d’avui, coneixem com a Programa Transversal Neuropsico. Aquest programa pretén millorar la qualitat de la pràctica clínica facilitant una avaluació especialitzada, accessible i eficaç per aquelles persones que presentin alteracions neuropsicològiques.

Durant l’any 2021 l’activitat del Programa Transversal Neuropsico s’ha incrementat respecte a els anys anteriors. S’han rebut un total de 61 derivacions de diferents dispositius de l’entitat (CSMAs, CSMIJ, CAS, AIL, SRCs i HDA).

El perfil de les persones ateses és molt equitatiu en qüestió de gènere (49% homes i 51% dones) i respecte a l’edat la distribució és variada, si bé destaca la quantitat de joves d’entre 18 a 30 anys (28%), seguits dels grups de 31-40, 41-50 i 51-60 anys (16% respectivament), menors de 18 anys (11,5%) i persones majors de 60 anys (11,5%). La persona atesa més jove té 9 anys i la més gran, 76.

Actualment, s’està treballant en l’actualització del banc d’instruments d’avaluació neuropsicològica i en un projecte de recerca que, un cop hagi obtingut l’aprovació del Comitè Ètic d’Investigació de la Fundació Unió Catalana d’Hospitals, permetrà estudiar la relació entre les variables recollides contribuint a portar a terme intervencions més ajustades al perfil neuropsicològic de les persones ateses.

Al següent enllaç podeu consultar el material interactiu amb les xifres del 2021: aquí.

2022-03-05T16:54:54+00:00